Pomoc techniczna

Prześlij dane konfiguracji systemu

Należy wybrać opcję Zawsze przesyłaj, aby przed wysyłaniem danych konfiguracji programu ESET Security for Microsoft SharePoint nie był wyświetlany monit, lub użyć opcji Pytaj przed przesłaniem.