Filtrowanie podczas dostępu

Funkcja filtrowania podczas dostępu umożliwia skanowanie wszystkich plików zgodnie z sekcją „Ustawienia ochrony programu SharePoint”. Na przykład dla dokumentu pakietu MS Office zapisanego na serwerze SharePoint przeskanowane zostaną obrazy, pliki .aspx (czyli strony programu SharePoint), arkusze stylów css oraz ikony powiązane z tym dokumentem. Zakres plików przesyłanych do skanowania przez VSAPI określają ustawienia programu SharePoint. Program ESET Security for Microsoft SharePoint nie może aktywnie wybierać plików do skanowania. Po wysłaniu pliku do skanowania lub leczenia nazwa i rozmiar tego pliku zostaną rozpoznane w programie ESET Security for Microsoft SharePoint. System ESET nie jest w stanie określić szczegółowych danych pliku, takich jak jego właściciel, lokalizacja oraz to, czy będzie on skanowany podczas pobierania lub przesyłania. Jeśli funkcja Skanuj wersje dokumentów jest włączona, wyświetlana jest wyłącznie nazwa bieżącej wersji. W przypadku starszych wersji jest używany tekst alternatywny.

Procedura skanowania plików w ramach filtrowania podczas dostępu została przedstawiona na poniższym schemacie. Schemat ten ilustruje czynności, które mogą zostać wykonane w związku ze skanowaniem plików w ramach filtrowania podczas dostępu.

SHP_DECISION_FLOW