Zarządzanie za pomocą rozwiązania ESET PROTECT

ESET PROTECT to aplikacja umożliwiająca zarządzanie produktami ESET w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej. System zarządzania zadaniami ESET PROTECT umożliwia instalowanie oprogramowania zabezpieczającego ESET na komputerach zdalnych oraz szybkie reagowanie na nowe problemy i zagrożenia. Sama aplikacja ESET PROTECT nie zapewnia ochrony przed szkodliwym kodem. Do tego niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania zabezpieczającego ESET na każdym z klientów. Oprogramowanie zabezpieczające ESET obsługuje sieci obejmujące platformy różnego typu. Sieć może stanowić połączenie aktualnych systemów operacyjnych firmy Microsoft, systemów operacyjnych Linux i Mac OS oraz systemów mobilnych.

dashboard

Więcej informacji o aplikacji ESET PROTECT można znaleźć w pomocy online aplikacji ESET PROTECT exlink.