Režim prepísania

Ak máte na ESET Security for Microsoft SharePoint aplikovanú ESET PROTECT politiku, miesto prepínača Povoliť/Zakázať v sekcii Nastavenia bude zobrazený zámok override_mode_icon, podobne ako v prípade prepínača v okne Rozšírené nastavenia.

override_mode_setup

Za normálnych okolností nastavenia konfigurované prostredníctvom ESET PROTECT politiky nie je možné modifikovať. Režim prepísania vám umožňuje dočasne odomknúť tieto nastavenia. Je však potrebné povoliť Režim prepísania pomocou ESET PROTECT politiky.

Prihláste sa do ESET PROTECT Web Console exlink, prejdite do časti Politiky a vyberte a upravte existujúcu politiku, ktorá je aplikovaná na ESET Security for Microsoft SharePoint, prípadne vytvorte novú politiku. V Nastaveniach kliknite na Režim prepísania, povoľte ho a dokončite konfiguráciu vrátane Typu autentifikácie (Používateľ Active Directory alebo Heslo).

era_override_mode_policies

Po úprave politiky alebo aplikovaní novej politiky na ESET Security for Microsoft SharePoint sa v okne Rozšírené nastavenia zobrazí tlačidlo Prepísať politiku.

override_mode_advanced

Kliknite na tlačidlo Prepísať politiku, nastavte dĺžku trvania a kliknite na Uložiť.

override_mode_duration

Ak ste ako typ autentifikácie vybrali možnosť Heslo, zadajte heslo pre prepísanie politiky.

override_mode_displayed

Po uplynutí stanovenej doby trvania režimu prepísania budú akékoľvek zmeny vykonané v konfigurácii vrátené späť na pôvodné nastavenia vynútené ESET PROTECT politikou. Predtým, ako doba trvania režimu prepísania uplynie, sa zobrazí oznámenie.

Režim prepísania však môžete ukončiť kedykoľvek použitím možnosti Ukončiť prepisovanie v sekcii Monitorovanie alebo v okne Rozšírené nastavenia.