Огляд інтеграції

API Складається з двох кінцевих точок, які надсилають текст у форматі POSTing JSON до релевантних URL-адрес API. Усі відповіді також шифруються як текст у форматі JSON, який містить результат методу та повідомлення про всі відповідні помилки. Перша кінцева точка (Auth API) призначена для автентифікації користувачів, а друга (Management API) – для керування ними.

API доступний на всіх серверах з інстальованим компонентом Authentication Core і виконується через безпечний протокол HTTPS на порту 8001, якщо номер порту не змінено під час інсталяції Authentication Server.

API автентифікації доступний за URL-адресами у формі https://127.0.0.1:8001/auth/v2/, а Management API доступний за URL-адресами у формі https://127.0.0.1:8001/manage/v2/. Обидві робочі станції захищені від несанкціонованого доступу за допомогою стандартного набору HTTP Basic Authentication: перед обробкою будь-якого запиту необхідно вказати дійсний набір API Credentials.

Інсталятор ESET Secure Authentication автоматично використовує відповідний сертифікат безпеки SSL, інстальований на комп’ютері, або створює новий самозавірений сертифікат, якщо не вдалося знайти інший.