Podporované webové aplikácie

ESET Secure Authentication poskytuje 2FA pre tieto produkty Microsoft:

Microsoft Exchange 2007

oOutlook Web Access - Exchange Client Access Server (CAS)

Microsoft Exchange 2010

oOutlook Web Access - Exchange Client Access Server (CAS)

oExchange Control Panel (Ovládací panel)

Microsoft Exchange 2013

oOutlook Web App - Exchange Mailbox Server Role (MBX)

oCentrum spravovania pre Exchange

Microsoft Exchange 2016

oOutlook Web App - Exchange Mailbox Server Role (MBX)

oCentrum spravovania pre Exchange

Microsoft Exchange 2019

oOutlook Web App - Exchange Mailbox Server Role (MBX)

oCentrum spravovania pre Exchange


note

Kde sa uplatňuje 2FA

ESA pridáva 2FA ochranu iba do webového rozhrania Outlook Web Access. Prihlásenia do aplikácie Microsoft Outlook a podobných e‑mailových klientov nie je možné chrániť s bezpečnostným riešením ESA vzhľadom k povahe ich protokolu známeho ako RPC over HTTPS. Odporúčame nevystavovať tieto e‑mailové klienty externému prístupu. Prečítajte si, ako môžete kontrolovať prístup k webovým službám Exchange.

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM 2016

Microsoft SharePoint 2010

Microsoft SharePoint 2013

Microsoft SharePoint 2016

Microsoft SharePoint 2019

Microsoft SharePoint Foundation 2010

Microsoft SharePoint Foundation 2013

Microsoft Remote Desktop Web Access

Microsoft Terminal Services Web Access

Microsoft Remote Web Access


note

Internet Explorer

Medzi podporované webové prehliadače patrí Internet Explorer verzie 9 a 10.