Úvod

Táto príručka je určená pre malé a stredné podniky, ktoré vo svojej sieti prostredníctvom ESET Remote Administrator 6 spravujú maximálne 250 ESET Endpoint produktov pre platformu Windows.
Nájdete v nej vysvetlenie základných pojmov a procesov súvisiacich s nasadením a efektívnym používaním bezpečnostných produktov spoločnosti ESET.

ESET Remote Administrator 6

ESET Remote Administrator 6 (ERA) je nástroj, ktorý vám umožňuje spravovať produkty spoločnosti ESET na klientskych pracovných staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach v zosieťovanom prostredí z jednej centrálnej lokality. Pomocou vstavaného systému spravovania úloh vám ESET Remote Administrator umožňuje inštalovať bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET na vzdialené počítače v sieti a okamžite reagovať na problémy a hrozby, ktoré sa môžu na zariadeniach vyskytnúť.

ESET Remote Administrator sám o sebe neposkytuje ochranu proti škodlivému kódu. Ochrana vašej siete závisí od toho, či sú na jednotlivých pracovných staniciach aktívne bezpečnostné produkty spoločnosti ESET, napríklad ESET Endpoint Security.