Prijetnje i karantena

Prijetnje

Da biste pristupili izvješćima o prijetnjama, kliknite Prijetnje u izborniku web-konzole s lijeve strane. U odjeljku Prijetnje prikazuju se sve prijetnje pronađene na računalima u vašoj mreži. Možete pregledavati grupe i prijetnje za članove dotične grupe. Prikaz se može filtrirati, ali standardno se prikazuju sve vrste prijetnji u posljednjih 7 dana. Prijetnje se mogu označiti kao riješene u odjeljku Prijetnje ili pod detaljima određenog klijenta.

threats_details

Karantena

Odjeljak „Karantena” možete pronaći u web-konzoli pod Administrator > Karantena. U tom odjeljku prikazane su sve datoteke u karanteni na klijentskim uređajima. Datoteke treba poslati u karantenu ako ih nije moguće očistiti, ako ih nije sigurno ili preporučljivo izbrisati ili ako ih program tvrtke ESET pogrešno otkriva.