Zadaci

Zadaci vam omogućuju dodjeljivanje određenih procedura pojedinim klijentima ili grupama klijenata.

Zadaci se mogu stvoriti na alatnim trakama i u kontekstnim izbornicima u prozoru Računala, kao i na zaslonu za zadatke u odjeljku Administrator. Da biste vidjeli status izvršenih zadataka, važno je da idete na Administrator > Zadaci klijenta i provjerite jesu li zadaci uspješno izvršeni.

tasks

Odjeljci Zadaci klijenta i Zadaci servera Administratorskog vodiča sustava ERA sadrže informacije o izradi, dodjeljivanju i planiranju novih zadataka. U bazi znanja pronaći ćete primjere procedura za konfiguraciju određenih zadataka, kao što su zadaci sinkronizacija sa servisom Active Directory, poziv za buđenje i prijava agenta.