Softver

Za instalaciju ERA servera u sustavu Windows moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

Morate imati ispravnu licencu.

Potrebno je instalirati Microsoft .NET Framework 3.5. Ako imate Windows Server 2008 ili 2012, možete ga instalirati upotrebom čarobnjaka za dodavanje uloga i funkcija; ako upotrebljavate Windows Server 2003, možete preuzeti .NET 3.5 ovdje.

Mora biti instaliran Java Runtime Environment (JRE) (možete ga preuzeti na adresi http://java.com/en/download/). Uvijek se koristite najnovijom službeno izdanom verzijom programa Java.

ESET Remote Administrator podržava dvije vrste servera baza podataka, no preporučujemo da upotrebljavate Microsoft SQL Server Express 2008 R2, 2012 i 2014, koji se isporučuje uz ESET Remote Administrator.