ERA komponente i arhitektura

Za izvršavanje potpune implementacije portfelja sigurnosnih rješenja tvrtke ESET potrebno je instalirati sljedeće komponente:

ERA server (kontrolira komunikaciju s klijentskim računalima)

ERA web-konzola (korisničko sučelje na temelju preglednika za ERA server)

ERA agent (instaliran na klijentskim računalima, komunicira s ERA serverom)

Sljedeće komponente nisu obavezne, ali preporučujemo njihovu instalaciju za najbolje performanse aplikacije na mreži:

HTTP proxy Apache

RD Sensor (može otkriti neupravljana računala na mreži)

Server

ESET Remote Administrator server (ERA server) aplikacija je koja obrađuje sve podatke primljene od klijenata koji se povezuju sa serverom (preko ERA agenta).

Agent

ESET Remote Administrator agent (ERA agent) ključan je dio programa ESET Remote Administrator 6. Klijenti ne komuniciraju izravno sa serverom, već tu komunikaciju omogućuje agent. Agent prikuplja informacije od klijenta i šalje ih ERA serveru. Ako ERA server pošalje zadatak za klijent, on se šalje agentu koji zatim zadatak šalje ESET-ovom sigurnosnom programu koji radi na klijentu.

Web-konzola

ERA web-konzola korisničko je sučelje na temelju preglednika koje omogućuje upravljanje sigurnosnim rješenjima tvrtke ESET u vašoj okolini. Prikazuje pregled statusa klijenata u mreži i može se koristiti za daljinsku instalaciju rješenja tvrtke ESET na neupravljana računala. Ako odlučite omogućiti pristup web-serveru putem interneta, možete koristiti ESET Remote Administrator s gotovo bilo koje lokacije i uređaja.

HTTP proxy Apache

HTTP proxy Apache servis je koji se može koristiti u kombinaciji s proizvodom ESET Remote Administrator 6.x kako bi distribuirao instalacijske pakete i nadogradnje klijentskim računalima. Djeluje kao transparentan proxy, što znači da predmemorira datoteke koje su već preuzete kako bi se smanjio internetski promet na vašoj mreži.

Upotreba HTTP proxyja Apache nudi sljedeće prednosti

Preuzimanje i predmemoriranje sljedećeg:
- aktualizacija baze podataka virusnih potpisa
- zadataka aktivacije, uključujući komunikaciju s aktivacijskim serverima i predmemoriranje zahtjeva za licencom
- podataka ERA repozitorija
- nadogradnji komponenata programa
...i zatim ih distribuira do krajnjih klijenata na mreži.
 

Smanjen internetski promet na vašoj mreži.

Lažno

Rogue Detection Sensor (RD Sensor) pretražuje vašu mrežu kako bi pronašao računala koja nisu registrirana u programu ESET Remote Administrator. Ova komponenta može pronaći nova računala i automatski ih dodati u program ESET Remote Administrator.

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Senzoru za daljinsko otkrivanje može trebati do 24 sata da bi pronašao nova računala na vašoj mreži.

Računala koja se otkriju navedena su u unaprijed definiranom izvješću, što olakšava njihovu dodjelu pojedinim statičkim grupama i početak dodjele zadataka njima.