Instalacija

Nakon uspješne instalacije programa ESET Remote Administrator potrebno je instalirati ERA agent i ESET-ove sigurnosne programe na računala u vašoj mreži.

Instalacija se sastoji od sljedećih koraka:

I. Izradite instalacijski paket

II. Instalirajte instalacijski paket

Za veće mreže preporučuje se upotreba alata za instalaciju ERA