Administrator

Odjeljak Administrator glavna je konfiguracijska komponenta programa ESET Remote Administrator. Ovaj odjeljak sadrži sve alate koje administrator može koristiti za upravljanje sigurnosnim rješenjima klijenta, kao i za postavke ERA servera. Alate za administraciju možete koristiti kako biste konfigurirali svoju mrežnu okolinu tako da ne bude zahtjevna za održavanje. Također možete konfigurirati obavijesti i upravljačke ploče koje će vas izvješćivati o stanju mreže.