Aktualizácia nástroja ERA nainštalovaného na Failover klastri na systéme Windows

Ak máte ERA Server nainštalovaný na failover klastri na systéme Windows a želáte si ho aktualizovať, pokračujte podľa nasledujúcich krokov.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pojem Rola sa používa iba v prostredí systému Windows Server 2012 a 2016. V systéme Windows Server 2008 sa používa výraz Služby a aplikácie.

Aktualizácia z verzie 6.3 na najnovšiu verziu

1.Zastavte klastrovú rolu vytvorenú pre službu ERA Server v Správcovi klastrov. Uistite sa, že služba ESET Remote Administrator Server je zastavená na všetkých klastrových uzloch.

2.Pripojte zdieľaný disk k uzlu1 a aktualizujte ERA Server manuálne spustením najnovšieho inštalačného balíka .msi ako v prípade inštalácie súčastí. Po dokončení inštalácie (aktualizácie) sa uistite, že služba ESET Remote Administrator Server je zastavená.

3.Pripojte zdieľaný disk k uzlu2 a aktualizujte ERA Server tak, ako v kroku č. 2.

4.Keď sa ERA Server aktualizuje na všetkých klastrových uzloch, spustite klastrovú rolu vytvorenú pre službu ERA Server v Správcovi klastrov.

5.Aktualizujte ERA Agenta manuálne spustením najnovšieho inštalačného balíka .msi na všetkých klastrových uzloch.

6.V nástroji ERA Console skontrolujte, či verzie agenta a servera na všetkých uzloch ukazujú najnovšiu, aktualizovanú verziu.

Manuálna aktualizácia z verzie 6.1 alebo 6.2 na verziu 6.3

Berte, prosím, na vedomie, že v prípade starších verzií ERA bola služba ERA Agent vždy spustená len na aktívnom uzle vo failover klastri. Od ERA verzie 6.3 je služba ERA Agent vždy spustená na všetkých uzloch. Vďaka tomu môžu byť pomocou ERA monitorované vždy všetky uzly.
Berte, prosím, na vedomie, že zmena popísaná vyššie spôsobí to, že počas aktualizácie bude vytvorený nový počítač pre aspoň jeden z klastrových uzlov. Ak pre ne nepotrebujete uchovávať históriu udalostí, nezabudnite manuálne odstrániť staré počítače pomocou ERA Console.

 

1.Zastavte klastrovú rolu vytvorenú pre službu ERA Server v Správcovi klastrov. Uistite sa, že služba ESET Remote Administrator Server je zastavená na všetkých klastrových uzloch.

2.Ak služba ERA Agent nebola nastavená ako závislosť alebo prostriedok pre ERA Server rolu, úplne odstráňte službu ERA Agent v Správcovi klastrov.

3.Pripojte zdieľaný disk k uzlu1 a aktualizujte ERA Server manuálne spustením najnovšieho inštalačného balíka .msi ako v prípade inštalácie súčastí. Po dokončení inštalácie (aktualizácie) sa uistite, že služba ESET Remote Administrator Server je zastavená.

4.Pripojte zdieľaný disk k uzlu2 a aktualizujte ERA Server tak, ako v kroku č. 3.

5.Pripojte zdieľaný disk k uzlu1 a odinštalujte starú verziu ERA Agenta (6.1 alebo 6.2).

6.Pripojte zdieľaný disk k uzlu2 a odinštalujte starú verziu ERA Agenta (6.1 alebo 6.2).

7.Spustite klastrovú rolu vytvorenú pre službu ERA Server v Správcovi klastrov.

8.Nainštalujte ERA Agenta na všetky uzly prostredníctvom samostatného inštalátora. V častiach Konfigurácia agenta a Pripojenie k Remote Administrator Server použite hosťovský názov klastrovej roly vytvorenej pre službu ERA Server. Uistite sa, že nie je zvolená možnosť Toto je inštalácia na klaster a dáta Agenta uložte na lokálny uzol (nie na zdieľaný disk).

9.V nástroji ERA Console skontrolujte, či verzie agenta a servera na všetkých uzloch ukazujú najnovšiu, aktualizovanú verziu.