Prerekvizity ERA Servera – Linux

Pre inštaláciu ERA Servera na systéme Linux je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

Musíte mať platnú licenciu.

Databázový server musí byť nainštalovaný a nakonfigurovaný s účtom root. Používateľský účet nemusí byť vytvorený pred inštaláciou, vie ho vytvoriť inštalátor.
validation-status-icon-infoPoznámka: ERA Server ukladá do databázy veľké bloky dát, preto je dôležité pre správne fungovanie ERA povoliť v MySQL akceptovanie veľkých dátových balíkov.

ODBC ovládačODBC ovládač sa používa na nadviazanie spojenia s databázovým serverom (MySQL / MS SQL).

validation-status-icon-infoPoznámka: Od verzie Ubuntu 16.04.1 LTS sa už balík libmyodbc v oficiálnom Ubuntu repozitári nenachádza. Odporúčame stiahnuť samostatný balík z oficiálnej webovej stránky a nainštalovať ho. Avšak, tento balík nebude aktualizovaný pomocou Ubuntu metódy apt-get upgrade, ale bude potrebná manuálna aktualizácia.

Inštalačný balík servera musí byť nastavený ako spustiteľný súbor. Použite nasledujúci príkaz:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

Minimálna podporovaná verzia openSSL je openssl-1.0.1e-30 (príkaz openssl version ukáže aktuálne používanú verziu).

Xvfbpotrebné pre správnu tlač správ (úloha pre server Generovať správu) na systémoch Linux Server bez grafického používateľského rozhrania.

Cifs-utilspotrebné pre správne nasadenie ERA Agenta v prostredí Windows OS.

Qt4 WebKit knižnicesú potrebné pre tlač správ vo formátoch PDF a PS (vyžaduje sa verzia 4.8, nie verzia 5). Všetky ostatné Qt4 závislosti sa nainštalujú automaticky. V prípade, že používate CentOS sa môže stať, že v oficiálnych repozitároch nebudú všetky požadované balíky. Môžete ich však nainštalovať z repozitára tretích strán (napr. EPEL repozitáre) alebo ich skompilovať priamo na počítači.

Kinit + klistpoužívané pre overovanie pomocou protokolu Kerberos počas synchronizácie s AD a prihlasovania doménového používateľa. Vyžaduje sa tiež správna konfigurácia protokolu Kerberos (/etc/krb5.conf).

Wbinfo + ntlm authpoužívané pre overovanie pomocou doménového účtu a pre NTLM autentifikáciu pri SMTP serveri (odosielanie e-mailov).

Ldapsearchpoužívané pri synchronizácii s AD.

Snmptrappoužívané pre odosielanie SNMP trap správ. Inštalácia snmptrap je voliteľná, ak táto funkcia nebude používaná. SNMP tiež vyžaduje konfiguráciu.

SELinux devel balíkpoužíva sa pri inštalácii produktov na vytváranie SELinux modulov politík. Toto sa vyžaduje len na systémoch, kde je aktivovaný SELinux (CentOS, Fedora, RHEL). Treba mať na pamäti, že SELinux môže spôsobovať problémy s ostatnými aplikáciami, pričom pre ERA Server nie je nevyhnutný.

 

Tabuľka nižšie obsahuje správne príkazy pre všetky balíky popísane vyššie pre distribúcie Debian a Ubuntu, ako aj pre distribúcie Centos, Red Hat a Fedora:

Debian a Ubuntu distribúcie

CentOS, Red Hat a Fedora distribúcie

OpenSUSE distribution

ODBC ovládač

apt-get install unixodbc
libmyodbc

yum install mysql-connector-odbc

zypper install unixodbc
myodbc-unixbox

xvfb

apt-get install xvfb

yum install xorg-x11-server-Xvfb

zypper install xorg-x11-server-extra

cifs-utils

apt-get install cifs-utils

yum install cifs-utils

zypper install cifs-utils

Qt4 WebKit knižnice

apt-get install libqtwebkit4

Pozrite si náš článok databázy znalostí.

zypper install libqtwebkit4

kinit+klist – voliteľné (potrebné pre službu Active Directory)

apt-get install krb5-user

yum install krb5-workstation

zypper install krb5

wbinfo + ntlm_auth

apt-get install winbind

yum install samba-winbind-clients

zypper install samba-winbind

ldapsearch

apt-get install ldap-utils
libsasl2-modules-gssapi-mit

yum install openldap-clients
cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-ldap

zypper install openldap2-client
cyrus-sasl-gssapi
cyrus-sasl-ldap-auxprop

snmptrap

apt-get install snmp

yum install net-snmp-utils net-snmp

zypper install net-snmp

SELinux devel balík (voliteľné; SELinux môže spôsobovať problémy s ostatnými aplikáciami a pre ERA Server nie je nevyhnutný)

apt-get install selinux-policy-dev

yum install policycoreutils-devel

zypper install selinux-policy-devel

samba

apt-get install samba

yum install samba
samba-winbind-clients

zypper install samba samba-client