Inštalácia komponentu Mobile Device Connector

Pre inštaláciu komponentu Mobile Device Connector pre ESET Remote Administrator Server postupujte podľa nasledujúcich krokov.

validation-status-icon-error Upozornenie: Aby mohli byť mobilné zariadenia spravované vždy bez ohľadu na ich polohu, Mobile Device Connector musí byť prístupný z internetu.

1.Navštívte webovú stránku spoločnosti ESET a stiahnite si samostatný inštalátor pre jednotlivé komponenty ERA.

2.Najprv si, prosím, prečítajte prerekvizity a uistite sa, že všetky sú splnené.

3.Spustite inštalátor nástroja Mobile Device Connector a potvrďte Licenčnú zmluvu koncového používateľa (EULA), ak s ňou súhlasíte.

4.Kliknite na Prehľadávať, prejdite do umiestnenia vášho SSL certifikátu používaného pre komunikáciu cez HTTPS a zadajte heslo pre tento certifikát:

5.Upresnite MDM názov hostiteľa: toto je verejná doména alebo verejná IP adresa vášho MDM servera a teda je dostupná pre mobilné zariadenia z internetu.

validation-status-icon-warning Dôležité: MDM názov hostiteľa musí byť zadaný v rovnakej podobe ako je uvedený vo vašom HTTPS certifikáte servera. V opačnom prípade iOS mobilné zariadenie odmietne nainštalovať MDM profil. Napríklad, ak je v HTTPS certifikáte špecifikovaná IP adresa, zadajte túto IP adresu do poľa MDM názov hostiteľa. V prípade, že je špecifikované FQDN (napr. mdm.mycompany.com) v HTTPS certifikáte, zadajte toto FQDN do poľa MDM názov hostiteľa. Taktiež, ak je použitá hviezdička (*) (napr. *.mycompany.com) v HTTPS certifikáte, môžete do poľa MDM názov hostiteľa zadať mdm.mycompany.com.

6.Inštalátor potrebuje vytvoriť novú databázu, ktorá bude používaná nástrojom MDM Connector, preto je potrebné zadať údaje pripojenia:

Databáza: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server cez Windows Authentication.

ODBC ovládač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server.

Názov databázy: môžete ponechať preddefinovaný názov databázy alebo ho zmeniť.

Názov hostiteľa: názov hostiteľa alebo IP adresa vášho databázového servera.

Port: číslo portu používaného na pripojenie k serveru.

Prihlasovacie meno/Heslo správcovského účtu databázy.

validation-status-icon-infoPoznámka: Odporúčame používať rovnaký databázový server ako pri ERA databáze, môžete však použiť aj iný server. Po kliknutí na tlačidlo Ďalej si inštalátor nástroja Mobile Device Connector vytvorí vlastnú databázu.

7.Zadajte používateľské meno pre vytvorenú databázu nástroja Mobile Device Connector. Môžete Vytvoriť nového používateľa alebo Použiť existujúceho požívateľa databázy. Zadajte heslo pre používateľa databázy.

8.Zadajte Hostiteľa servera (názov alebo IP adresu vášho ERA Servera) a Port servera (prednastavený port je 2222, ak používate iný port, zadajte vaše číslo portu).

9.Máte dve možnosti, ako pokračovať v inštalácii:

oServerom asistovaná inštalácia – budete musieť uviesť prístupové údaje správcu, ktoré používate pre prihlásenie sa do ERA Web Console (inštalátor automaticky stiahne potrebné certifikáty). Skontrolujte tiež požiadavky pre serverom asistovanú inštaláciu.

1.Zadajte Hostiteľa servera (názov alebo IP adresu vášho ERA Servera) a Port Web Console (ponechajte prednastavený port 2223, ak nepoužívate vlastný port). Nezabudnite zadať aj prihlasovacie údaje (účet správcu) pre ERA Web Console – Používateľské meno/Heslo.

2.Kliknite na Áno v prípade, že ste boli vyzvaný na potvrdenie certifikátu. Prejdite na krok č. 10.

oOffline inštalácia – budete musieť poskytnúť Proxy certifikát, ktorý je možné exportovať z nástroja ESET Remote Administrator. Môžete tiež použiť váš vlastný certifikát.

1.Kliknite na Prehľadávať a prejdite do umiestnenia, kde sa nachádza Partnerský certifikát (je to Proxy certifikát, ktorý ste exportovali z ERA). Pole Heslo certifikátu nechajte prázdne, pretože tento druh certifikátu nevyžaduje heslo. Prejdite na krok č. 10.

validation-status-icon-infoPoznámka: Ak používate vlastné certifikáty pre ERA (namiesto prednastavených, ktoré boli automaticky vygenerované pri inštalácii ESET Remote Administrator), použite dané certifikáty aj pri tejto inštalácii.

10. Vyberte cieľový priečinok pre Mobile Device Connector (odporúčame použiť prednastavený), kliknite na Ďalej a Inštalovať.

11. Po dokončení inštalácie skontrolujte, či Mobile Device Connector pracuje správne otvorením adresy https://názov_vášho_servera:registračný_port (napr. https://mdm.company.com:9980) vo vašom webovom prehliadači alebo z mobilného zariadenia. Ak bola inštalácia úspešná, zobrazí sa nasledujúca správa: MDM Server je pripravený a spustený

12. Teraz môžete aktivovať MDM pomocou nástroja ESET Remote Administrator.