Inštalácia Mobile Device Connector – Linux

Mobile Device Connector môžete nainštalovať na iný server ako je ten, na ktorom je spustený ERA Server. Takýto postup môže byť užitočný v prípade, ak sa napríklad rozhodnete sprístupniť Mobile Device Connector z internetu, aby mohli byť mobilné zariadenia spravované kedykoľvek.

Inštalácia komponentu ERA Server na operačnom systéme Linux prebieha pomocou terminálu. Uistite sa, že boli splnené všetky požiadavky. Môžete si pripraviť inštalačný skript a spustiť ho s oprávneniami sudo.

Je dostupné veľké množstvo inštalačných parametrov, niektoré sú však povinné.
 
Váš Partnerský certifikát ERA sa vyžaduje pri inštalácii. Môžete ho získať dvoma spôsobmi:

Serverom asistovaná inštalácia – budete musieť uviesť prístupové údaje správcu, ktoré používate pre prihlásenie sa do ERA Web Console (inštalátor automaticky stiahne potrebné certifikáty).

Offline inštalácia – budete potrebovať partnerský certifikát (Proxy certifikát exportovaný z nástroja ESET Remote Administrator). Môžete tiež použiť váš vlastný certifikát.

Je potrebné zadať nasledujúce inštalačné parametre:

HTTPS (Proxy) certifikát:

--https-cert-path=
--https-cert-password=

Partnerský Certifikát:

Pri Serverom asistovanej inštalácii sú potrebné aspoň tieto:

--webconsole-password=

Pri Offline inštalácii zadajte:

--cert-path=
--cert-password= (heslo nie je potrebné pre prednastavený certifikát agenta vytvorený počas prvotnej inštalácie ERA Servera)

Pripojenie na ERA Server (názov alebo IP adresa):

--hostname=

Pre MySQL databázu je potrebné zadať:

--db-type="MySQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Pre MySQL databázu je potrebné zadať:

--db-type="Microsoft SQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Príklad inštalačného skriptu:
(Nové riadky musia byť oddelené pomocou "\" pre kopírovanie celého skriptu do terminálu.)

sudo ./MDMCore-Linux-x86_64-0.0.0.0.sh \
--https-cert-path="./proxycert.pfx" \
--https-cert-password="123456789" \
--port=2222 \
--db-type="MySQL" \
--db-driver="MySQL" \
--db-admin-username="root" \
--db-admin-password=123456789 \
--db-user-password=123456789 \
--db-hostname="127.0.0.1" \
--webconsole-password=123456789 \
--hostname=username.LOCAL \
--mdm-hostname=username.LOCAL

Pre úplný zoznam dostupných parametrov použite:

--help

Protokol inštalácie

Protokol inštalácie je užitočný pri riešení problémov a nachádza sa v súboroch protokolu.

Po dokončení inštalácie skontrolujte, či Mobile Device Connector funguje správne, a to otvorením adresy https://váš-mdm-názovhostiteľa:registračný-port (napr. https://eramdm:9980) vo vašom webovom prehliadači. Ak bola inštalácia úspešná, zobrazí sa nasledujúca správa:

mdm_check

Túto adresu môžete použiť aj na overenie dostupnosti MDM servera z internetu (po príslušnom nastavení) otvorením danej adresy na mobilnom zariadení. Ak sa vám stránka nezobrazuje, skontrolujte nastavenia firewallu vo vašej sieti.