Scenár migrácie 3

Tento scenár pokrýva migráciu na ERA 6.x, kde sa koncové počítače ďalej pripájajú na starý ERA 4.x/5.x, až kým na ne nie je nasadený ERA Agent nástrojom ERA 6.x. Tento scenár je užitočný v prípade, že chcete vyskúšať, ako by vyzeral ERA 6.x s dátami z ERA 4.x/5.x, pričom ešte stále sa vaše koncové počítače pripájajú na ERA 4.x/5.x.

validation-status-icon-infoPoznámka: Tento scenár je určený pre pokročilých používateľov. Neodporúčame používať tento typ migrácie, pokiaľ je iná možnosť.

1.Po spustení nástroja ESET Remote Administrator Migration Tool na počítači s ERA vo verzii 4 alebo 5 správca vyberie možnosť Export pre uloženie dát z ERA 4.x/5.x do prechodného databázového súboru. Sprievodca migráciou dokáže preniesť len špecifické dáta:

migrationtool02

validation-status-icon-infoPoznámka: Nie je možné preniesť parametrické skupiny a úlohy z ERA 4.x/5.x kvôli novému dizajnu a funkciám dynamických skupín v ERA 6.x.

migrationtool04

2.Po vybraní priečinka pre uloženie dočasnej databázy s dátami môže správca sledovať priebeh a stav načítavania informácií z databázy ERA 4.x/5.x.

migrationtool05

3.Všetky dáta sú exportované do prechodnej databázy.

4.V prípade, že ERA 6 bude inštalovaný na rovnakom počítači ako ERA 4.x/5.x, musíte zmeniť vaše staré ERA porty a premenovať službu servera (sc config ERA_SERVER DisplayName= "ESET Remote Administrator g1").

5.ESET Remote Administrator 4.x/5.x by mal byť po exportovaní dát znova spustený.

6.Nainštalujte ESET Remote Administrator 6 a importujte prechodnú databázu pomocou nástroja na migráciu. Budete vyzvaný, aby ste zadali IP adresu počítača (tú, ktorá sa zobrazila pre ERA Console po úspešnej inštalácii) do poľa Hostiteľ , heslo správcu nastavené počas inštalácie a bude tiež potrebné zvoliť uložený databázový súbor.

Ak nastavenia servera nedovoľujú importovanie vybraných údajov, nástroj ESET Remote Administrator Migration tool vám umožní zmenu nastavení ERA 6.x pre vybrané komponenty.

Každý komponent je potom importovaný. Pre každý komponent je dostupný Protokol migrácie. Po ukončení importu nástroj Migration tool zobrazí dialógové okno s výsledkom procesu importovania.

V prípade, že ste sa rozhodli migrovať používateľov, ich heslá boli vynulované a nahradené náhodne vygenerovanými heslami. Tieto vygenerované heslá budú dostupné na exportovanie vo formáte .CSV.

Nástroj Migration tool tiež vygeneruje skript, ktorým možno prednastaviť ERA Agenty na klientskych počítačoch. Tento skript je malý spustiteľný .bat súbor, distribuovateľný na klientske počítače.

Odporúčame skontrolovať migrované nastavenia a dáta a overiť si, či importovanie prebehlo úspešne. Potom môžete použiť skript na nasadenie ERA Agentov najprv na menšiu skupinu počítačov, aby ste sa uistili, že sa pripájajú na server správne.

Po úspešnom pripojení testovacej skupiny môžete nasadiť ERA Agenta na ostatné počítače v sieti (manuálne alebo pomocou AD synchronizačnej úlohy).

validation-status-icon-infoPoznámka: Ak zlyhá niektorý z krokov migrácie, mali by ste vrátiť zmeny vykonané pre ERA 6.x, pripojiť počítače späť na ERA 4.x/5.x, obnoviť zálohy dát z verzie ERA 4.x/5.x a kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET.

Pri tomto type migrácie nebudú exportované žiadne protokoly od zálohovania databázy ERA 4.x/5.x až po nasadenie Agenta na klientske počítače. Tieto dáta budú však stále dostupné na pôvodnom ERA 4.x/5.x.