Inštalácia/aktualizácia

ESET Remote Administrator ESET Remote Administrator je nástroj, ktorý vám umožňuje spravovať produkty spoločnosti ESET na klientskych staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach v zosieťovanom prostredí z jednej centrálnej lokality. ESET Remote Administrator vám pomocou zabudovaného spravovania úloh umožňuje inštalovať bezpečnostné produkty spoločnosti ESET na vzdialené počítače a okamžite reagovať na nové problémy a hrozby.

ESET Remote Administrator sám o sebe neposkytuje ochranu proti škodlivému kódu. Ochrana vášho prostredia závisí od bezpečnostných produktov spoločnosti ESET, napríklad: ESET Endpoint Security na pracovných staniciach a mobilných zariadeniach alebo ESET File Security pre Microsoft Windows Server nainštalovaný na serverových zariadeniach.

ESET Remote Administrator je postavený na dvoch základných princípoch:

1.Centralizovaný manažment – celú sieť môžete konfigurovať, spravovať a sledovať z jedného miesta.

2.Škálovateľnosť – systém môže byť nasadený na malú sieť, ako aj na veľké siete vo veľkých podnikoch. ESET Remote Administrator je navrhnutý tak, aby jednoducho zvládal rast infraštruktúry podnikovej siete.

ESET Remote Administrator podporuje najnovšiu generáciu bezpečnostných produktov spoločnosti ESET a je kompatibilný aj s predchádzajúcimi generáciami produktov.

validation-status-icon-warning Inštalačná/aktualizačná príručka popisuje mnoho spôsobov, ako nainštalovať ESET Remote Administrator a je určená najmä pre podnikových zákazníkov. Prečítajte si príručku pre malé a stredné podniky, pokiaľ chcete nainštalovať ESET Remote Administrator na platformu Windows a spravovať do 250 ESET Endpoint produktov pre Windows.

Pomocník programu ESET Remote Administrator obsahuje kompletný návod na inštaláciu a aktualizáciu:

Architektúra nástroja ESET Remote Administrator

Nástroj na migráciu

Inštalácia

ESET License Administrator

Procesy nasadenia a nasadenie Agenta pomocou GPO alebo SCCM

Prvé kroky po inštalácii ESET Remote Administrator

Úlohy po inštalácií

Príručka správcu