Scenár migrácie 2

Tento scenár pokrýva migráciu na ESET Remote Administrator 6.x spustený na rovnakom počítači ako ERA 4.x/5.x. Všetky ERA dáta musia byť zálohované (pomocou nástroja ESET Maintenance tool) a systémové služby ERA musia byť pred migráciou dát zastavené.

Pre podrobné inštrukcie týkajúce sa inštalácie pomocou all-in-one inštalátora si môžete pozrieť naše video databázy znalostí alebo náš článok databázy znalostí.

 

Stiahnite si ESET Remote Administrator Migration tool (nástroj na migráciu) a pokračujte podľa krokov uvedených nižšie.

validation-status-icon-infoPoznámka:nájdete Ak sa zobrazí systémová chyba, uistite sa, že máte nainštalovaný potrebný Microsoft Redistributable Package.

1.Po spustení nástroja ESET Remote Administrator Migration Tool na počítači s ERA vo verzii 4 alebo 5 správca vyberie možnosť Export pre uloženie dát z ERA 4.x/5.x do prechodného databázového súboru. Sprievodca migráciou dokáže preniesť len špecifické dáta:

migrationtool02

validation-status-icon-infoPoznámka: Nie je možné preniesť parametrické skupiny a úlohy z ERA 4.x/5.x kvôli novému dizajnu a funkciám dynamických skupín v ERA 6.x.

migrationtool04

2.Po vybraní priečinka pre uloženie dočasnej databázy s dátami môže správca sledovať priebeh a stav načítavania informácií z databázy ERA 4.x/5.x.

migrationtool05

3.Všetky dáta sú exportované do prechodnej databázy.

Po úspešnom exportovaní dát a pred nasadením ERA 6.x musí byť ERA 4.x/5.x odinštalovaný. Odporúčame reštartovať počítač pred pokračovaním v inštalácii ERA 6.x.

Po nainštalovaní ERA 6.x môžete importovať exportovanú databázu zo starších produktov pomocou nástroja na migráciu. Správca bude vyzvaný, aby zadal IP adresu počítača (tú, ktorá sa zobrazila pre ERA Console po úspešnej inštalácii) do poľa Hostiteľ , heslo správcu nastavené počas inštalácie a bude tiež potrebné zvoliť uložený databázový súbor.

Ak nastavenia servera nedovoľujú importovanie vybraných údajov, nástroj ESET Remote Administrator Migration tool vám umožní zmenu nastavení ERA 6.x pre vybrané komponenty.

Každý komponent je potom importovaný. Pre každý komponent je dostupný Protokol migrácie. Po ukončení importu nástroj Migration tool zobrazí dialógové okno s výsledkom procesu importovania.

V prípade, že ste sa rozhodli migrovať používateľov, ich heslá boli vynulované a nahradené náhodne vygenerovanými heslami. Tieto vygenerované heslá budú dostupné na exportovanie vo formáte .CSV.

Nástroj Migration tool tiež vygeneruje skript, ktorým možno prednastaviť ERA Agenty na klientskych počítačoch. Tento skript je malý spustiteľný .bat súbor, distribuovateľný na klientske počítače.

Odporúčame skontrolovať migrované nastavenia a dáta a overiť si, či importovanie prebehlo úspešne. Potom môžete použiť skript na nasadenie ERA Agentov najprv na menšiu skupinu počítačov, aby ste sa uistili, že sa pripájajú na server správne.

Po úspešnom pripojení testovacej skupiny môžete nasadiť ERA Agenta na ostatné počítače v sieti (manuálne alebo pomocou AD synchronizačnej úlohy).

validation-status-icon-infoPoznámka: Ak zlyhá niektorý z krokov migrácie, mali by ste vrátiť zmeny vykonané pre ERA 6.x, pripojiť počítače späť na ERA 4.x/5.x, obnoviť zálohy dát z verzie ERA 4.x/5.x a kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET.