Nové funkcie

Aké sú hlavné zmeny vo verzii <%65_MAJOR%>.<%65_MINOR%>?

Nová správa prístupových práv – nový bezpečnostný model poskytuje lepšiu kontrolu nad objektmi a granularitu v rámci povolení. Správca má lepšiu kontrolu nad povoleniami ostatných používateľov.

Podpora pre Apple DEP – zjednodušuje počiatočnú konfiguráciu iOS zariadení a poskytuje možnosť prepnúť zariadenie do tzv. „supervised“ režimu.

Zmeny v správaní politík – pokročilé možnosti zlučovania pre určité nastavenia v rámci politík.

Všeobecné zmeny v rozhraní Web Console – nový, responzívny dizajn, prepracované menu a rýchle odkazy, možnosť vytvorenia a uloženia vlastných all-in-one inštalátorov, prispôsobenie loga Web Console atď.

Podpora SIEM nástrojov – udalosti je možné exportovať vo formáteLEEF, ktorý podporuje IBM® Security QRadar®.

Offline repozitár – možnosť vytvorenia lokálnej kópie oficiálneho ESET repozitára.

Samostatný nástroj na nasadenie určený pre vzdialené nasadenie na malých až stredných sieťach.


Nižšie nájdete prehľad nových funkcií a možností verzie <%65_MAJOR%>:

validation-status-icon-infoPrečítajte si tiež kapitolu Porovnanie s ERA 5.

Prepracovaný systém registrácie mobilných zariadení a importu zariadení z CSV súboru.

Vylepšený a používateľsky prehľadnejší all-in-one inštalátor.

ERA Agent – ERA Agent musí byť nainštalovaný na všetkých klientskych počítačoch, ktoré komunikujú s ERA Serverom. Proces nasadenia vám umožňuje súčasne nasadiť ERA Agenta aj ESET Endpoint produkty.

Zmeny vo virtuálnom zariadení ERA – podpora operačného systému CentOS 7, pridaný nástroj Webmin a pod.

Nezávislosť od platformy – ERA Server pracuje na systéme Windows aj Linux.

Úlohy po inštalácii – úlohy po inštalácii vám ukážu, ako čo najlepšie využiť ESET Remote Administrator a prevedú váš odporúčanými krokmi pre optimálne nastavenia. Súčasťou ERA Web Console je aj sprievodca nastavením.

ERA Web Console sa stala hlavným používateľským rozhraním nástroja ESET Remote Administrator a je dostupná prostredníctvom webového prehliadača. Vďaka tomu je dostupná z akéhokoľvek miesta a zariadenia s prístupom na internet.

Plne prispôsobiteľný Riadiaci panel vám poskytuje podrobný prehľad stavu zabezpečenia vašej siete. Sekcia Správca v ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) je účinný a jednoducho použiteľný nástroj pre správu produktov spoločnosti ESET.

ESET License AdministratorESET Remote Administrator musí byť najprv aktivovaný prostredníctvom licenčného kľúča vydaného spoločnosťou ESET. Pre viac informácií ohľadom aktivácie vášho produktu prejdite na ESET License Administrator alebo si prezrite online pomocníka nástroja ESET License Administrator pre viac informácií o používaní nástroja ESET License Administrator.

Oznámenia – pomocou oznámení vám budú doručované upozornenia na dôležité udalosti v reálnom čase. Sekcia Správy vám umožní pohodlne triediť rôzne typy údajov pre neskoršie použitie.