Scenár migrácie 1

Tento scenár pokrýva migráciu na ESET Remote Administrator 6.x spustený na inom počítači ako ERA 4.x/5.x. Pre podrobné inštrukcie týkajúce sa inštalácie pomocou all-in-one inštalátora si môžete prečítať náš článok databázy znalostí.

1.Prvým krokom migrácie je mať nainštalovaný a spustený ERA 6.x na inom počítači.

2.Spustite nástroj na migráciu ESET Remote Administrator Migration tool na počítači s ERA 4.x/5.x a zvoľte možnosť Export pre uloženie dát zo starej verzie ERA do prechodného databázového súboru.

3.Sprievodca migráciou dokáže preniesť len špecifické dáta. Vyberte dáta, ktoré chcete preniesť a kliknite na Ďalej.

migrationtool02

Po vybraní adresára pre uloženie dočasnej databázy s dátami zobrazí sprievodca priebeh a stav načítavania informácií z databázy ERA 4.x/5.x.

Všetky dáta sú exportované do prechodnej databázy.

4.Po dokončení exportovania dát sú na výber dve možnosti:

Kliknite na Dokončiť pre dokončenie exportu, skopírujte súbor prechodnej databázy na server, kde je spustený s ESET Remote Administrator 6.x, a importujte dáta pomocou nástroja na migráciu.

Druhou možnosťou je použiť tlačidlo Importovať teraz a importovať dáta priamo do ESET Remote Administrator 6.x prostredníctvom siete. Špecifikujte údaje o pripojení a prihlasovacie údaje pre nový ERA Server.

validation-status-icon-infoPoznámka: Statické skupiny synchronizované z Active Directory sú ignorované a nebudú exportované.

Ak nastavenia servera nedovoľujú importovanie vybraných údajov, nástroj ESET Remote Administrator Migration tool vám umožní zmenu nastavení ERA 6.x pre vybrané komponenty.

Každý komponent je potom importovaný. Pre každý komponent je dostupný Protokol migrácie. Po ukončení importu nástroj Migration tool zobrazí dialógové okno s výsledkom procesu importovania.

V prípade, že ste sa rozhodli migrovať používateľov, ich heslá boli vynulované a nahradené náhodne vygenerovanými heslami. Tieto vygenerované heslá budú dostupné na exportovanie vo formáte .CSV.

Nástroj Migration tool tiež vygeneruje skript, ktorým možno prednastaviť ERA Agenty na klientskych počítačoch. Tento skript je malý spustiteľný .bat súbor, distribuovateľný na klientske počítače.

Odporúčame skontrolovať migrované nastavenia a dáta a overiť si, či importovanie prebehlo úspešne. Potom môžete použiť skript na nasadenie ERA Agentov najprv na menšiu skupinu počítačov, aby ste sa uistili, že sa pripájajú na server správne.

Po úspešnom pripojení testovacej skupiny môžete nasadiť ERA Agenta na ostatné počítače v sieti (manuálne alebo pomocou AD synchronizačnej úlohy).

validation-status-icon-infoPoznámka: Ak zlyhá niektorý z krokov migrácie, mali by ste vrátiť zmeny vykonané pre ERA 6.x, pripojiť počítače späť na ERA 4.x/5.x, obnoviť zálohy dát z verzie ERA 4.x/5.x a kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET.