Inštalácia produktu pomocou aktualizácie komponentov

Existujú 2 spôsoby, ako vykonať inštaláciu bezpečnostných produktov spoločnosti ESET určených pre firmy založenú na inštalácii jednotlivých komponentov a nasadiť tieto produkty pomocou ESET Remote Administrator.

validation-status-icon-infoPoznámka: Iba ESET Endpoint Security podporuje inštaláciu založenú na inštalácii jednotlivých komponentov, ESET Endpoint Antivirus takúto inštaláciu nepodporuje. Komponenty, ktoré majú byť nainštalované, môžete vybrať pomocou parametru ADDLOCAL. Pozrite si tiež pokročilú inštaláciu produktu ESET Endpoint Security.

1. Pomocou úlohy pre klienta „Inštalácia softvéru“

Z repozitára vyberte balík, ktorý chcete nainštalovať alebo zadajte cestu k súboru msi, napr.:

file://\\Win2012-server\share\ees_nt64_enu.msi (je nutné mať nastavené správne oprávnenia – bez autorizácie)

pridajte ADDLOCAL=<list> do parametrov inštalácie

ADDLOCAL=WebAndEmail,ProtocolFiltering,WebAccessProtection,EmailClientProtection,Antispam,WebControl,UpdateMirror,DocumentProtection,DeviceControl

(všetky komponenty okrem NAP a Firewall)

Viac informácií sa dozviete v časti Úloha pre klienta „Inštalácia softvéru“ v príručke správcu.

2. Pomocou úlohy pre klienta „Spustenie príkazu“

Napríklad:

msiexec.exe /i \\Win2012-server\share\ees_nt64_enu.msi /qn
ADDLOCAL=WebAndEmail,ProtocolFiltering,WebAccessProtection,EmailClientProtection,Antispam,
WebControl,UpdateMirror,DocumentProtection,DeviceControl /lvx*
C:/install.log

Viac informácií sa dozviete v časti Úloha pre klienta „Spustenie príkazu“ v príručke správcu.