Aktualizácia súčastí

Táto kapitola obsahuje nasledujúce sekcie:

Odporúčania

Zoznam súčastí, ktoré možno aktualizovať

Predtým, ako začnete

Proces úlohy Aktualizácia súčastí Remote Administrator

Riešenie problémov

 

Odporúčania:

Pre aktualizáciu vašej ERA infraštruktúry odporúčame použiť úlohu pre klienta Aktualizácia súčastí Remote Administrator, ktorá je dostupná prostredníctvom rozhrania ERA Web Console. Nasledujúci príklad znázorňuje, ako nastaviť úlohu Aktualizácia súčastí Remote Administrator pre aktualizáciu ERA verzie 6.1.x alebo novších na ERA verzie 6.5.

validation-status-icon-warning Dôležité: Pred aktualizáciou je potrebné zálohovať všetky certifikáty (certifikačná autorita, certifikát servera, certifikát agenta a proxy certifikát). Záloha certifikátov:

1.Exportujte váš verejný kľúč certifikačnej autority zo starého ERA Servera ako .der súbor a uložte ho na externé ukladacie zariadenie.

2.Exportujte vaše klientske certifikáty (pre ERA Agent, ERA Server a ERA Proxy) a súbor súkromného kľúča .pfx zo starého ERA Servera a uložte ich na externé ukladacie zariadenie.

Aby sa zaistila aktualizácia celej ERA infraštruktúry, vyberte ako cieľ úlohy Aktualizácia súčastí Remote Administrator skupinu Všetko.

 

Zoznam súčastí, ktoré možno aktualizovať:

ERA Server

ERA Agent (úloha aktualizuje všetky počítače na sieti, ktoré majú nainštalovaného ERA Agenta, ak sú zvolené ako ciele pre danú úlohu)

ERA Proxy

ERA Web Console (aktualizácia je možná len v prípade, že ste konzolu inštalovali pomocou ERA all-in-one inštalátora, používate virtuálne zariadenie ERA alebo ju máte na Linuxe v inštalačnom priečinku: /var/lib/tomcat8/webapps/, /var/lib/tomcat7/webapps/, /var/lib/tomcat6/webapps/, /var/lib/tomcat/webapps/)

ERA Mobile Device Connector (od verzie 6.2.11.0 po ERA vo verzii 6.5)

Nasledujúce súčasti je potrebné aktualizovať manuálne:

Apache Tomcat (dôrazne odporúčame udržiavať Apache Tomcat aktuálny, pozrite si časť Aktualizácia Apache Tomcat)

Apache HTTP Proxy (aktualizáciu je možné vykonať pomocou all-in-one inštalátora, pozrite si časť Aktualizácia Apache HTTP Proxy)

ERA Rogue Detection Sensor

 

Predtým, ako začnete:

validation-status-icon-error Ak zlyhá aktualizácia súčastí na počítači, na ktorom je spustený ERA Server alebo ERA Web Console, môže sa stať, že nebude možné vzdialené prihlásenie do ERA Web Console. Pred začatím aktualizácie vám preto odporúčame nastaviť fyzický prístup k tomuto serveru. Ak nie je možné zriadiť fyzický prístup k serveru, uistite sa, že sa naň viete pripojiť ako správca pomocou vzdialenej pracovnej plochy. Odporúčame tiež pred aktualizáciou zálohovať databázy ERA Servera a databázy Mobile Device Connector-a. Pre zálohovanie virtuálneho zariadenia vytvorte snímku (snapshot) alebo naklonujte vaše virtuálne zariadenie.

hmtoggle_plus0Aktualizácia ERA 6.1.x
hmtoggle_plus0ERA server nainštalovaný na failover klastri
hmtoggle_plus0ERA Agent nainštalovaný na klientoch používajúcich systém Linux a systemd
hmtoggle_plus0Dôležité informácie pred aktualizáciou Apache HTTP Proxy na systéme Microsoft Windows
hmtoggle_plus0Dôležité informácie pred aktualizáciou Apache HTTP Proxy na virtuálnom zariadení

 

Prečítajte si našu kapitolu Online pomocníka ohľadom postupu týkajúceho sa úlohy aktualizácie súčastí nástroja Remote Administrator. Ak chcete aktualizovať ESET Remote Administrator na najnovšiu verziu (6.x), prečítajte si náš článok databázy znalostí.

 

Riešenie problémov:

Skontrolujte, či máte prístup do ERA repozitára z aktualizovaného počítača.

Opätovné spustenie úlohy Aktualizácia súčastí Remote Administrator nebude fungovať, ak už je aspoň jedna súčasť aktualizovaná na novú verziu.

Ak nie je žiadny jasný dôvod zlyhania, môžete sa pokúsiť aktualizovať súčasti manuálne. Prečítajte si naše inštrukcie pre Windows alebo Linux.

Na zariadeniach so systémom Linux, ktoré používajú systemd na správu služieb, sa nemusí táto úloha dokončiť úspešne. Toto sa nevzťahuje na Linuxové distribúcie využívajúce SysV init skripty alebo upstart.

Ďalšie informácie ohľadom riešení problémov s aktualizáciou nájdete v časti Riešenie problémov.