Importovanie HTTPS certifikačnej reťaze pre MDM

Je potrebné poskytnúť celú certifikačnú reťaz pre MDM HTTPS server. Platí to hlavne v prípadoch, kde je použitý certifikát podpísaný certifikačnou autoritou tretích strán na vytvorenie dôvery medzi zariadením a prehliadačom pre mobilné zariadenia.

Celá certifikačná reťaz musí byť v kontajneri pkcs12 (pfx file) nastavená ako HTTPS certifikát servera. Certifikačná reťaz musí byť tiež importovaná do Intermediate Certification Authorities, teda priestoru na ukladanie certifikátov pre lokálny počítač.

1.Spustite Management Console pomocou príkazu mmc.exe.

2.Kliknite na file File > Add/Remove Snap-in…, prípadne použite klávesovú skratku CTRL+M.

open_mmc_mdm

3.V časti Available snap-ins vyberte Certificates a kliknite na Add.

4.Zvoľte možnosť Computer Account a kliknite na Next.

computer_account_mdm_cert

5.Vyberte Local Computer a kliknite na Finish.

6.Kliknite na OK pre návrat do Management Console.

7.Zvoľte Intermediate Certification Authorities a v kontextovom menu vyberte All Tasks > Import.

import_mdm_httpcert

8.Zvoľte súbor certifikátu MDM HTTPS a importujte ho.

9.Reštartujte službu ESET Remote Administrator Mobile Device Connector.

validation-status-icon-infoPoznámka: Ak tento krok nevykonáte, MDM HTTPS server bude odosielať len certifikát servera, nie celú certifikačnú reťaz vrátane sprostredkovateľských certifikačných autorít.