ERA Web Console

ERA Web Console je webové rozhranie, ktoré vám umožňuje spravovať bezpečnostné produkty spoločnosti ESET vo vašej sieti z jedného miesta. Poskytuje prehľad klientov v sieti a zároveň sa dá využiť na vzdialenú inštaláciu bezpečnostných produktov spoločnosti ESET na klienty, ktoré ešte nie sú spravované prostredníctvom nástroja ERA Web Console. Prístup do Web Console je možný prostredníctvom vášho webového prehliadača (pozrite si časť Podporované webové prehliadače). Ak sa rozhodnete sprístupniť webový server z internetu, budete môcť používať ESET Remote Administrator prakticky z akéhokoľvek miesta a zariadenia.

scheme_sever_webconsole_sm