ERA Server

ESET Remote Administrator Server (ERA Server) je aplikácia, ktorá spracováva všetky dáta prijaté z počítačov pripojených na server (pomocou ERA Agenta alebo ERA Proxy). Pre správne spracovanie dát vyžaduje server stabilné pripojenie na databázový server, kde sú uložené dáta. Pre optimalizáciu výkonu odporúčame nainštalovať databázový server na iný počítač.

scheme_sever_sm