Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy je služba, ktorá môže byť používaná spolu s ESET Remote Administrator 6 a novšími verziami na distribúciu aktualizácií na klientske počítače. Apache HTTP Proxy má podobnú úlohu ako funkcia mirror servera v ESET Remote Administrator 5 a starších verziách.

Používanie Apache HTTP Proxy má nasledujúce výhody:

Sťahuje a ukladá do vyrovnávacej pamäte
– aktualizácie vírusovej databázy,
– úlohy aktivácie produktu – komunikuje s aktivačnými servermi a ukladá licenčné informácie,
– dáta v ERA repozitári,
– aktualizácie komponentov produktu
a následne ich distribuuje na klienty v sieti.
 

Minimalizuje prenosové zaťaženie internetu vo vašej sieti.
 

Na rozdiel od nástroja Mirror Tool, ktorý z aktualizačných serverov spoločnosti ESET sťahuje všetky dostupné dáta, Apache HTTP Proxy sťahuje len dáta vyžiadané komponentmi ERA alebo ESET Endpoint produktmi pre zníženie zaťaženia siete. Pokiaľ klient vyžaduje aktualizáciu, Apache HTTP Proxy ju stiahne z aktualizačných serverov spoločnosti ESET, uloží ju do adresára vyrovnávacej pamäte a distribuuje na daného klienta. Ak tú istú aktualizáciu požaduje ďalší klient, Apache HTTP Proxy ju poskytne priamo z vyrovnávacej pamäte, aby sa nemusela opätovne sťahovať z aktualizačných serverov spoločnosti ESET.

Nasledujúca schéma zobrazuje použitie proxy serveru (Apache HTTP Proxy) na prenos informácií z ESET cloudu na jednotlivé komponenty ERA a ESET Endpoint produkty.

scheme_http_proxy_noRemoteLocation

Upozorňujeme, že ERA Proxy a Apache HTTP Proxy sú dva rozdielne produkty. ERA Proxy agreguje dáta z ERA komponentov vo vzdialenej lokalite (napríklad, vo vzdialenej pobočke firmy) a preposiela ich na ERA Server v hlavnej lokalite (napríklad, v centrále firmy). Na obrázku nižšie je znázornené, že ERA Proxy (vo vzdialenej lokalite) a Apache HTTP Proxy (v centrále) plnia v sieti rozdielne úlohy.

validation-status-icon-info Aký je rozdiel medzi ERA Proxy a Apache HTTP Proxy?

scheme_http_proxy

validation-status-icon-warning Použitím proxy chain (reťazenia proxy) môžete do vzdialenej lokality pridať ďalšiu službu proxy. Majte na pamäti, že ERA nepodporuje proxy chaining v prípade, že proxy vyžadujú autentifikáciu. Môžete použiť vlastný transparentný proxy server – avšak v tomto prípade bude pravdepodobne potrebné upraviť jeho konfiguráciu nad rámec toho, čo spomíname v tejto kapitole.

scheme_http_proxy_chaining

validation-status-icon-infoPoznámka:nájdete Pre offline aktualizáciu vírusovej databázy použite nástroj Mirror tool namiesto Apache HTTP Proxy. Tento nástroj je dostupný pre obe platformy (Windows a Linux).