Rozwiązywanie problemów

Ponieważ program ESET Remote Administrator to złożony produkt wykorzystujący kilka narzędzi innych firm i obsługujący wiele platform systemów operacyjnych, mogą wystąpić problemy, które należy rozwiązać.

Dokumentacja ESET zawiera kilka metod rozwiązywania problemów z programem ESET Remote Administrator. Rozwiązania niektórych problemów z programem ESET Remote Administrator zawiera sekcja Odpowiedzi dotyczące częstych problemów z instalacją.

Czy nie można rozwiązać problemu?

Każdy komponent ERA ma plik dziennika, którego szczegółowość można skonfigurować. Należy zapoznać się z dziennikami w celu zidentyfikowania błędów, które mogą wyjaśnić występujący problem.

Jeśli nie można rozwiązać tego problemu, należy odwiedzić Forum zabezpieczeń ESET i poprosić społeczność firmy ESET o informacje o występujących problemach.

Podczas kontaktowania się z działem obsługi klienta firmy ESET jego pracownicy mogą poprosić o znalezienie plików dziennika. Aby to zrobić, należy użyć narzędzia ESET Log Collector lub naszego narzędzia diagnostycznego. Zdecydowanie zalecamy dołączenie dzienników podczas kontaktowania się z działem obsługi. Przyśpieszy to obsługę.