Pliki dziennika

Każdy komponent programu ESET Remote Administrator zapisuje informacje w dzienniku. Komponenty ERA zapisują informacje o określonych zdarzeniach w plikach dziennika. Lokalizacja plików dziennika różni się zależnie od komponentu. Poniżej znajdują się lokalizacje plików dziennika:

Windows

ERA Server

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\

ERA Agent

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\

ERA Web Console oraz Apache Tomcat

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\Logs

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/logging.html

Mobile Device Connector

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Logs\

ERA Proxy

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Proxy\EraProxyApplicationData\Logs\

ERA Rogue Detection Sensor

C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\

Apache HTTP Proxy

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\
C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\errorlog

w starszych systemach operacyjnych Windows

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\...

validation-status-icon-infoUWAGA: C:\ProgramData jest domyślnie ukryty. hmtoggle_plus0 Aby wyświetlić folder:

Linux

ERA Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

ERA Agent

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

Mobile Device Connector

/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Proxy/

Apache HTTP Proxy

/var/log/httpd/

ERA Web Console i Apache Tomcat

/var/log/tomcat6/, /var/log/tomcat7/ lub /var/log/tomcat8/

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/logging.html

ERA Proxy

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Proxy/

ERA RD Sensor

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/

Urządzenie wirtualne ERA

ERA VA configuration

/root/appliance-configuration-log.txt

ERA Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

Apache HTTP Proxy

/var/log/httpd (nowsze wersje urządzenia wirtualnego ERA)

/opt/apache/logs/ (starsze wersje urządzenia wirtualnego ERA, do wersji 6.3.12)

OS X

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/

/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log