Instalacja produktu przez uaktualnienie komponentów

Istnieją dwa sposoby wykonania instalacji opartej na komponentach produktów biznesowych firmy ESET w wersji 6.x i wdrożenia ich z poziomu programu ESET Remote Administrator.

validation-status-icon-infoUWAGA: Tylko program ESET Endpoint Security obsługuje instalację opartą na komponentach, program ESET Endpoint Antivirus jej nie obsługuje. Komponenty do zainstalowania można wybrać przy użyciu właściwości ADDLOCAL. Więcej informacji zawiera temat Instalacja zaawansowana programu ESET Endpoint Security.

1. Korzystanie z zadania instalacji oprogramowania

Należy wybrać pakiet z repozytorium lub dodać ścieżkę do pliku msi, na przykład:

file://\\Win2012-server\share\ees_nt64_enu.msi (należy ustawić prawidłowe uprawnienia — bez uwierzytelniania)

Dodanie parametru ADDLOCAL=<lista> do parametrów instalacyjnych:

ADDLOCAL=WebAndEmail,ProtocolFiltering,WebAccessProtection,EmailClientProtection,Antispam,WebControl,UpdateMirror,DocumentProtection,DeviceControl

(wszystkie komponenty bez NAP i zapory)

Zobacz również instrukcję dotyczącą zadania Instalacja oprogramowania w Podręczniku administratora.

2. Korzystanie z zadań uruchamiania polecenia

Przykład:

msiexec.exe /i \\Win2012-server\share\ees_nt64_enu.msi /qn
ADDLOCAL=WebAndEmail,ProtocolFiltering,WebAccessProtection,EmailClientProtection,Antispam,
WebControl,UpdateMirror,DocumentProtection,DeviceControl /lvx*
C:/install.log

Zobacz również instrukcję dotyczącą zadania Uruchomienie polecenia w Podręczniku administratora.