Kada upotrebljavati ERA proxy?

Preporučujemo da upotrebljavate ERA proxy ako vaša infrastruktura zadovoljava jedan ili više sljedećih uvjeta:

Na velikoj mreži preporučujemo jednu instancu ERA proxyja za svakih 20.000 klijenata na mreži, pogledajte poglavlje Scenariji instalacije – najbolji postupci

Ako imate udaljenu lokaciju ili podružnicu, a želite koristiti ERA proxy za upravljanje komunikacijom:

a.između ERA servera i ERA proxyja

b.između ERA proxyja i klijentskih računala na udaljenoj lokaciji