Kada početi upotrebljavati Apache HTTP proxy?

Na temelju naših praktičnih testova preporučujemo da instalirate Apache HTTP proxy ako imate mrežu s 37 ili više računala.

Analiza mrežne propusnosti koja se upotrebljava isključivo za nadogradnje u testnoj mreži od 1000 računala gdje se odvijalo nekoliko instalacija i deinstalacija pokazala je sljedeće:

jedno računalo preuzima u prosjeku 23,9 MB nadogradnji mjesečno ako je izravno povezano s internetom (bez upotrebe Apache HTTP proxyja)

upotrebom HTTP proxyja Apache ukupna preuzimanja za cijelu mrežu iznosila su 900 MB na mjesec

Jednostavna usporedba preuzetih podataka za nadogradnju za jedan mjesec uz pomoć izravne internetske veze ili HTTP proxyja Apache na mreži računala:

Broj računala u korporativnoj mreži

25

36

50

100

500

1000

Izravna internetska veza (MB/mjesec)

375

900

1250

2500

12500

25000

Apache HTTP proxy (MB/mjesec)

30

50

60

150

600

900