Preduvjeti za ERA web-konzolu – Linux

Za instalaciju komponente ERA web-konzole u sustavu Linux moraju biti zadovoljeni sljedeći preduvjeti:

Java – uvijek upotrebljavajte najnovije službeno izdanje Java verzije (ERA web-konzola zahtijeva minimalno Java verziju 7 (ili openjdk), ali preporučujemo upotrebu najnovije verzije)

Apache Tomcat (podržana verzija)

Datoteka web-konzole (era.war) mora biti spremljena na lokalni tvrdi disk.

Za instalaciju jednog ili više Java i/ili Apache Tomcat paketa upotrijebite sljedeće naredbe u terminalu ovisno o distribucijskom paketu (ili paketima) sustava Linux:

Distribucijski paketi sustava Debian i Ubuntu

sudo apt-get install openjdk-7-jdk tomcat7

Distribucijski paketi sustava CentOS, RedHat i Fedora

sudo yum install java-1.8.0-openjdk tomcat

Distribucijski paket sustava OpenSUSE

sudo zypper install java-1_8_0-openjdk tomcat