Nadogradnja servisa Apache Tomcat

Ako vršite nadogradnju na najnoviju verziju proizvoda ESET Remote Administrator ili niste nadogradili Apache Tomcat tijekom duljeg razdoblja, trebali biste razmotriti nadogradnju servisa Apache Tomcat na najnoviju verziju. Kontinuirana nadogradnja javnih servisa, uključujući Apache Tomcat i njegove ovisne stavke, smanjit će sigurnosne rizike za vaše okruženje.

Da biste nadogradili Apache Tomcat, pratite upute za svoj OS:

Upute za Windows (ručno) ili Upute za Windows (cjelovito rješenje)

Upute za Linux