Nadogradnja ERA sustava instaliranog u klasteru za prebacivanje u slučaju pogreške na sustavu Windows

Ako imate ERA Server instaliran u okruženju klastera za prebacivanje u slučaju pogreške na sustavu Windows i želite nadograditi instalaciju, nastavite s odgovarajućim koracima.

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Izraz Uloga dostupan je samo na Windows Serveru 2012 i 2016. Na Windows serveru 2008 upotrebljava se izraz Servisi i aplikacije.

Nadogradnja verzije 6.3 na najnoviju verziju

1.Zaustavite ulogu klastera ERA servera u Upravitelju klastera. Provjerite je li servis ESET Remote Administrator Server zaustavljen na svim čvorovima klastera.

2.Stavite zajednički disk klastera na mrežu na čvor1 i nadogradite ERA Server ručno tako da pokrenete najnoviji .msi instalacijski program kao u slučaju komponentne instalacije. Po dovršetku instalacije (nadogradnje) provjerite je li servis ESET Remote Administrator Server zaustavljen.

3.Stavite zajednički disk klastera na mrežu na čvor2 i nadogradite ERA Server isto kao u 2. koraku.

4.Kada se ERA server nadogradi na svim čvorovima klastera, pokrenite ulogu ERA servera u Upravitelju klastera.

5.Nadogradite ERA agent ručno pokretanjem najnovijeg .msi instalacijskog programa na svim čvorovima klastera.

6.U programu ERA Console provjerite prijavljuju li verzije agenta i servera za sve čvorove najnoviju verziju koju ste nadogradili.

Priručnik za nadogradnju verzije 6.1 ili 6.2 na verziju 6.3

Imajte na umu činjenicu da je u starijim ERA verzijama servis ERA agent uvijek radio samo u aktivnom čvoru klastera za prebacivanje u slučaju pogreške. Počevši s verzijom ERA 6.3, servis ERA agent stalno radi na svim čvorovima. Na taj način ERA sustav može nadzirati sve čvorove čitavo vrijeme.
Zapamtite da će prethodno opisana promjena uzrokovati stvaranje novog računala za najmanje jedan čvor klastera tijekom nadogradnje. Ako ne trebate povijest događaja za njih, ne zaboravite ručno ukloniti stara računala putem programa ERA Console.

 

1.Zaustavite ulogu klastera ERA servera u Upravitelju klastera. Provjerite jesu li ESET Remote Administrator Server i servis zaustavljeni na svim čvorovima klastera.

2.Ako je servis ERA agent postavljen kao ovisna stavka ili resurs za ulogu ERA servera, u potpunosti uklonite resurs/servis ERA agent iz Upravitelja klastera.

3.Stavite zajednički disk klastera na mrežu na čvor1 i nadogradite ERA Server ručno tako da pokrenete najnoviji .msi instalacijski program kao u slučaju komponentne instalacije. Po dovršetku instalacije (nadogradnje) provjerite je li servis ESET Remote Administrator Server zaustavljen.

4.Stavite zajednički disk klastera na mrežu na čvor2 i nadogradite ERA Server isto kao u 3. koraku.

5.Stavite zajednički disk klastera na mrežu na čvor1 i deinstalirajte staru verziju servisa ERA agent (6.1 ili 6.2).

6.Stavite zajednički disk klastera na mrežu na čvor2 i deinstalirajte staru verziju servisa ERA agent (6.1 ili 6.2).

7.Pokrenite ulogu klastera ERA servera u Upravitelju klastera.

8.Instalirajte ERA agent na svim čvorovima klastera upotrebom samostalnog instalacijskog programa. Na zaslonima Konfiguracija agenta i Povezivanje s Remote Administratorom upotrijebite naziv hosta uloge klastera ERA servera. Ako se pojavi upit, pripazite da nije odabrana mogućnost Ovo je instalacija klastera i pohranite podatke agenta na lokalni čvor (ne na disk klastera).

9.U programu ERA Console provjerite prijavljuju li verzije agenta i servera za sve čvorove najnoviju verziju koju ste nadogradili.