Nadogradnja ERA sustava instaliranog u klasteru za prebacivanje u slučaju pogreške na sustavu Linux

Ako imate instaliran ERA server u okruženju klastera za prebacivanje u slučaju pogreške na sustavu Linux i želite nadograditi instalaciju, nastavite s koracima u nastavku.

Ručna nadogradnja s verzije 6.3 na najnoviju verziju

1.Deaktivirajte EraService u sučelju Conga (grafičko sučelje za administraciju klastera) pod grupama servisa i pobrinite se da se ERA agent i ERA server zaustave na oba čvora.

2.Nadogradite ERA server na čvor1 izvođenjem sljedećih koraka:

oPostavite zajedničku pohranu na ovaj čvor

oRučno nadogradite ERA server na najnoviju verziju pokretanjem naredbe .sudo ./server-linux-x86_64.sh u prozoru terminala

oZamijenite staru skriptu klastera koja se nalazi na /usr/share/cluster/eracluster_server.sh novom na /opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/eracluster_server. Zadržite naziv stare datoteke.

oZaustavite servis ERA servera (stop eraserver) nakon nadogradnje

oDeaktivirajte automatsko pokretanje ERA servera preimenovanjem sljedeće 2 datoteke:

·mv /etc/init/eraserver.conf /etc/init/eraserver.conf.disabled

·mv /etc/init/eraserver-xvfb.conf /etc/init/eraserver-xvfb.conf.disabled

oUklonite zajedničku pohranu s ovog čvora

3.Ponovite ove korake kako biste nadogradili ERA Server na čvor2.

4.Pokrenite EraService u sučelju Conga (grafičko sučelje za administraciju klastera) pod grupama servisa.

5.Nadogradite ERA agent na svim čvorovima klastera.

6.Provjerite servis ERA Console kako biste vidjeli povezuju li se svi čvorovi i prikazuju li se kao najnovija verzija.
 

Ručna nadogradnja s verzije 6.1 ili 6.2 na verziju 6.3

Imajte na umu činjenicu da je u starijim ERA verzijama servis ERA agent uvijek radio samo na aktivnom čvoru klastera za prebacivanje u slučaju pogreške. Počevši s verzijom ERA 6.3, servis ERA agenta stalno radi na svim čvorovima. Na taj način ERA sustav može nadzirati sve čvorove čitavo vrijeme.

Zapamtite da će prethodno opisana promjena uzrokovati stvaranje novog računala za najmanje jedan čvor klastera tijekom nadogradnje. Ako ne trebate povijest događaja za njih, ne zaboravite ručno ukloniti stara računala putem ERA konzole.

1.Deaktivirajte EraService u sučelju Conga (grafičko sučelje za administraciju klastera) pod grupama servisa i pobrinite se da se ERA agent i ERA server zaustave na oba čvora.

2.Nadogradite ERA server na čvor1 izvođenjem sljedećih koraka:

oPostavite zajedničku pohranu na ovaj čvor

oRučno nadogradite ERA server na verziju 6.3 pokretanjem naredbe .sudo ./server-linux-x86_64.sh u prozoru terminala

oZamijenite staru skriptu klastera koja se nalazi na /usr/share/cluster/eracluster_server.sh novom na /opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/eracluster_server. Zadržite naziv stare datoteke.

oZaustavite servis ERA servera (zaustavite eraserver) nakon nadogradnje

oDeaktivirajte automatsko pokretanje ERA servera preimenovanjem sljedeće 2 datoteke:

·mv /etc/init/eraserver.conf /etc/init/eraserver.conf.disabled

·mv /etc/init/eraserver-xvfb.conf /etc/init/eraserver-xvfb.conf.disabled

oUklonite zajedničku pohranu iz čvora1

3.Nadogradite ERA server na čvor2 izvođenjem sljedećih koraka kao u prethodnoj drugoj točki.

4.Uklonite stari agent s čvora1 izvođenjem sljedećih koraka:

oPostavite zajedničku pohranu na ovaj čvor

oDeinstalirajte stari ERA agent (upotrijebite skriptu instalacijskog programa s parametrom --uninstall)

oProvjerite ima li sustav sljedeće simboličke veze

·/etc/opt/eset -> /usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset

·/opt/eset -> /usr/share/erag2cluster/opt/eset

·/var/log/eset -> /usr/share/erag2cluster/var/log/eset

·/var/opt/eset -> /usr/share/erag2cluster/var/opt/eset
 
Naredba za popis simboličkih veza u direktoriju /etc/opt/:
find /etc/opt/ -maxdepth 1 -type l -ls
 

oAko te simboličke veze postoje, uklonite ih uz pomoć naredbe u nastavku

·unlink /etc/opt/eset

·unlink /opt/eset

·unlink /var/log/eset

·unlink /var/opt/eset

oStvorite nove simboličke veze – za svaku od njih potrebno je prvo stvoriti odgovarajuću mapu. Upotrijebite naredbe u nastavku:
 
 

·mkdir -p /etc/opt/eset/RemoteAdministrator
ln -s /usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

·mkdir -p /opt/eset/RemoteAdministrator
ln -s /usr/share/erag2cluster/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /opt/eset/RemoteAdministrator/Server

·mkdir -p /var/log/eset/RemoteAdministrator
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server

·mkdir -p /var/opt/eset/RemoteAdministrator
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

oUklonite zajedničku pohranu s ovog čvora

5.Ponovite navedene korake kako biste uklonili stari ERA agent s čvora2.

6.Pokrenite EraService u sučelju Conga (grafičko sučelje za administraciju klastera) pod grupama servisa.

7.Instalirajte ERA agent na oba čvora na lokalnom disku (ne na zajednički disk klastera). Kada upotrebljavate naredbu --hostname=, morate navesti vanjsku IP adresu ili naziv hosta sučelja klastera (ne localhost!).

8.Provjerite servis ERA Console kako biste vidjeli povezuju li se svi čvorovi i prikazuju li se kao najnovija verzija.