Jedan server (male tvrtke)

Za upravljanje malim mrežama (1000 klijenata ili manje) obično je dovoljno jedno računalo s instaliranim ERA serverom i svim ERA komponentama (isporučeni web-server, baza podataka itd.). Možete ga smatrati jednim serverom ili samostalnom instalacijom. Svi klijenti kojima se upravlja izravno su povezani s ERA serverom putem ERA agenta. Administrator se može povezati s ERA web-konzolom s bilo kojeg računala na mreži putem web-preglednika ili može pokrenuti web-konzolu izravno s ERA servera.

ds_single_server_small_business


Najbolji postupci za scenarije instalacije za mala i srednja poduzeća

Broj klijenata

Do 1000 klijenata

ERA Server i server baze podataka na istom računalu

U redu

Upotreba uređaja MS SQL Express

U redu

Upotreba uređaja MS SQL

U redu

Upotreba uređaja MySQL

U redu

Upotreba uređaja ERA Virtual Appliance

U redu

Upotreba VM servera

U redu

Upotreba servisa ERA Proxy (nije izravna replikacija)

Nije obavezna

Preporučeni interval replikacije (tijekom instalacije)

60 sekundi*

Preporučeni interval replikacije (nakon instalacije)

20 minuta

* Standardni interval replikacije ERA agenta. Podesite interval replikacije