Sistemski preduvjeti

Postoji niz hardverskih preduvjeta, preduvjeta baze podataka i softverskih preduvjeta koji moraju biti zadovoljeni za instalaciju i rad programa ESET Remote Administrator.

Pročitajte prethodnu temu za više informacija o hardverskim preduvjetima i scenarijima instalacije.