Instalacija i preduvjeti za Rogue Detection Sensor – Linux

Za instalaciju komponente RD senzora na operacijski sustav Linux, slijedite ove korake:

1.Provjerite jesu li zadovoljeni sljedeći preduvjeti:

oMreža mora biti dostupna za pretraživanje (portovi su otvoreni i firewall ne blokira dolaznu komunikaciju itd.).

oDostupno je serversko računalo.

oERA agent mora biti instaliran na lokalnom računalu da bi bile podržane sve značajke programa.

oTerminal je otvoren.

oInstalacijska datoteka RD senzora postavljena je kao izvršna:

chmod +x RDSensor-Linux-x86_64.sh

2.Upotrijebite sljedeću naredbu za pokretanje instalacijske datoteke kao sudo:

sudo ./RDSensor-Linux-x86_64.sh

3.Pročitajte Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika. Upotrijebite razmaknicu da biste prešli na sljedeću stranicu licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika.
Od vas će se zatražiti da navedete prihvaćate li licencu. Pritisnite Y na tipkovnici ako se slažete, u suprotnom pritisnite N.

4.ESET Rogue Detection Sensor pokrenut će se nakon dovršetka instalacije.

5.Da biste provjerili je li instalacija uspješno provedena, upotrijebite sljedeću naredbu za provjeru rada servisa:

sudo service rdsensor status

6.Dnevnik alata Rogue Detection Sensor dostupan je pod Dnevnici:

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/trace.log