Instalacija proxy servera – Linux

1.Provjerite jesu li zadovoljeni svi preduvjeti.

2.Pokrenite instalacijsku skriptu da biste instalirali proxy server. U nastavku pogledajte primjer instalacijske skripte.

Postavke veze

Mora biti naveden cilj zajedno sa sljedećim stavkama:

Naziv hosta

IPv4 adresa

IPv6 adresa

Zapis DNS resursa – računalo sa sustavom Linux mora biti na domeni – pogledajte poglavlje Zapis DNS resursa.

Mora biti zadan port: koristite port 2222 i za server i za proxy.

Primjer instalacijske skripte
(Novi su redci odvojeni znakom „\” za kopiranje čitave naredbe u terminal)

./proxy-linux-x86_64.sh \
--db-hostname=10.1.179.28 \
--db-name=era_6_db_proxy \
--db-admin-username=sa \
--db-admin-password=admin.1 \
--db-user-username=tester \
--db-user-password=Admin.1 \
--db-port=1433 \
--db-type="MS SQL Server" \
--db-driver=MySQL \
--skip-license \
--hostname=10.1.179.30 \
--port=2222 \
--cert-path=/home/adminko/Desktop/proxy.pfx \
--cert-auth-path=/home/adminko/Desktop/CA-server.der \
--cert-password=root \
--server-root-password=jjf#jDjr

Dopuštena je izmjena sljedećih atributa:

Atribut

Opis

Obavezno

--db-hostname

Naziv računala ili IP adresa servera baze podataka (standardna vrijednost je localhost)

Da

--db-name

Naziv baze podataka koja se koristi (standardna vrijednost je era_db ili era_proxy_db)

Da

--db-admin-username

Korisničko ime administratora baze podataka (koristi se tijekom instalacije za stvaranje i uređivanje baze podataka; standardna vrijednost je root)

Da

--db-admin-password

Lozinka administratora baze podataka

Da

--db-user-username

Korisničko ime korisnika baze podataka za ERA server (ERA server ga upotrebljava za povezivanje s bazom podataka); ne smije biti duže od 16 znakova

Da

--db-user-password

Lozinka korisnika baze podataka za ERA server

Da

--db-port

Port servera baze podataka (standardno 3306)

Da

--db-type

Vrsta baze podataka koja će se koristiti (moguće vrijednosti: MySQL Server, MS SQL Server; standardna vrijednost je MySQL Server)

Da

--db-driver

ODBC upravljački program koji se upotrebljava za povezivanje s bazom podataka (naredba odbcinst -q -d pruža popis dostupnih upravljačkih programa; koristite se jednim od sljedećih upravljačkih programa: --db-driver="MySQL")

Da

--skip-license

Instalacija neće tražiti potvrdu licenčnog ugovora od korisnika

-

--hostname

Naziv hosta ili IP adresa servera (standardna vrijednost je localhost)

Da

--port

Port servera (standardna vrijednost je 2222) ili port proxy servera (standardna vrijednost je 1236)

Da

--proxy-port

Port kojim će se koristiti proxy (prema standardnim postavkama 2222)

-

--product-guid

GUID programa (ako nije definiran, bit će generiran)

-

--cert-path

Lokalna putanja do datoteke s proxy certifikatom

Da*

--cert-content

Za uspostavljanje sigurne komunikacije sa serverom i agentima koristi se sadržaj šifriran sustavom Base64 certifikata javnog ključa šifriranog sustavom PKCS12 te privatni ključ

Da*

--cert-auth-path

Putanja do datoteke izdavatelja certifikata za server

Da**

--cert-auth-content

Sadržaj šifriran sustavom Base64 certifikata privatnog ključa izdavatelja certifikata šifriranog DER sustavom koristi se za provjeru udaljenih ravnopravnih računala (proxy ili server)

Da**

--cert-password

Lozinka izdavatelja certifikata. Mora odgovarati lozinki certifikata agenta (može biti prazna ako se lozinka nije koristila u certifikatu ravnopravnog računala)

Da

--cert-auth-password

Lozinka izdavatelja certifikata

 

--keep-database

Baza podataka neće se ukloniti tijekom deinstalacije

-

* Koristite samo jednu od mogućnosti --cert-path ili --cert-content.
** Koristite samo jednu od mogućnosti --cert-auth-path ili --cert-auth-content.

Da biste provjerili je li instalacija uspješno provedena, upotrijebite sljedeću naredbu za provjeru rada servisa:

sudo service eraproxy status

Dnevnik instalacijskog programa može biti koristan za otklanjanje poteškoća i možete ga pronaći pod Dnevnici.