Preduvjeti za server – Windows

Za instalaciju ERA servera u sustavu Windows moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

Morate imati ispravnu licencu.

Potrebni portovi moraju biti otvoreni i dostupni – popis svih portova potražite ovdje.

Server baze podataka (Microsoft SQL Server ili MySQL) mora biti instaliran i pokrenut, detalje potražite u uvjetima za bazu podataka. Ako nemate postojeći server baze podataka, preporučujemo da pregledate detalje konfiguriranja SQL Servera kako biste ispravno konfigurirali SQL za upotrebu s programom ESET Remote Administrator. Baza podataka i korisnik baze podataka mogu se stvoriti tijekom ili prije instalacije.

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Detaljne upute o načinu postavljanja baze podataka i korisničkog računa za MS SQL i MySQL možete pronaći u članku u bazi znanja.

Mora biti instaliran Java Runtime Environment (JRE) (možete ga preuzeti na adresi http://java.com/en/download/). Uvijek se koristite najnovijom službeno izdanom verzijom programa Java.

Mora biti instaliran Microsoft .NET Framework 3.5. Ako upotrebljavate Windows Server 2008 ili noviju verziju, možete ga instalirati s pomoću čarobnjaka za dodavanje uloga i značajki (kao što je dolje prikazano), a ako koristite Windows Server 2003, .NET 3.5 možete preuzeti ovdje: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21

install_net_framework