Preduvjeti za proxy

Za instalaciju ERA proxy servera u sustavu Windows moraju biti zadovoljeni sljedeći preduvjeti:

validation-status-icon-error UPOZORENJE: Nikad ne instalirajte ERA server i ERA proxy na isto računalo!

validation-status-icon-infoNAPOMENA: ERA agent mora se instalirati i povezati s ERA serverom (ili s ERA proxyjem na gornjoj razini).

Potrebno je instalirati ERA server i ERA web-konzolu (na serverskom računalu).

Potrebno je stvoriti certifikat za proxy i preuzeti ga na lokalni pogon.

Potrebno je pripremiti izdavatelj certifikata na lokalnom pogonu.

Morate imati ispravnu licencu.

Server baze podataka mora već biti instaliran i konfiguriran. Provjerite zadovoljava li server uvjete za Microsoft SQL.

ODBC upravljački program za povezivanje sa serverom baze podataka (MySQL/MS SQL) mora biti instaliran na računalo.

Pristup lokaciji dnevnika instalacije ERA proxyja trebao bi biti dostupan za otklanjanje poteškoća.

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Namjenska baza podataka i korisnik baze podataka za ERA proxy mogu se stvoriti prije instalacije. Detaljne upute o načinu postavljanja baze podataka i korisničkog računa za MS SQL i MySQL možete pronaći u članku u bazi znanja.