Korišteni portovi

U nastavku su navedeni svi portovi za mrežnu komunikaciju koji se koriste prilikom instalacije programa ESET Remote Administrator i njegovih komponenti u vašu infrastrukturu. Ostala komunikacija odvija se putem izvornih procesa operacijskog sustava (primjerice NetBIOS preko TCP/IP-a).

ERA server:

Protokol

Port

Upotreba

Opisi

TCP

2222

ERA Server osluškivanje

Komunikacija između ERA agenata i ERA Server

TCP

2223

ERA Server osluškivanje

Komunikacija između sustava ERA Web Console i ERA Server, koristi se za potpomognutu instalaciju.

ERA web-konzola radi na Apache Tomcat web-serveru:

Protokol

Port

Upotreba

Opisi

TCP

443

Osluškivanje

Poziv HTTP SSL web-konzole

ERA proxy:

Protokol

Port

Upotreba

Opisi

TCP

2222

Osluškivanje

Komunikacija između ERA agenata i ERA proxy servera

Apache HTTP proxy:

Protokol

Port

Upotreba

Opisi

TCP

3128

Osluškivanje

HTTP proxy (predmemoriranje za nadogradnju)

ERA agent:

Protokol

Port

Upotreba

Opisi

UDP

1237

Osluškivanje

Poziv za buđenje za IPv4

UDP

1238

Osluškivanje

Poziv za buđenje za IPv6

Mobile Device Connector:

Protokol

Port

Upotreba

Opisi

TCP

9977

 

Interna komunikacija između alata Mobile Device Connector i ERA agenta

TCP

9978

 

Interna komunikacija između alata Mobile Device Connector i ERA agenta

TCP

9980

Osluškivanje

Prijava mobilnih uređaja

TCP

9981

Osluškivanje

Komunikacija mobilnog uređaja

TCP

5223

 

Vanjska komunikacija s Appleovim servisima za obavijesti servera

TCP

2195

 

Slanje obavijesti Appleovim servisima za obavijesti servera

TCP

2196

 

Povratne obavijesti Appleovih servisa za obavijesti servera

TCP

443

 

Prijelaz samo na Wi-Fi kada uređaji ne mogu pristupiti APN-ovima na portu 5223

TCP

5228, 5229, 5230

 

Slanje obavijesti servisu Google Cloud Messaging

ERA agent – koristi se za daljinsku instalaciju ERA agenta na ciljno računalo s operacijskim sustavom Windows:

Protokol

Port

Upotreba

Opisi

TCP

139

Ciljni port sa stajališta sustava ERA Server

Korištenje zajedničke mreže ADMIN$

TCP

445

Ciljni port sa stajališta sustava ERA Server

Izravan pristup zajedničkim resursima korištenjem TCP/IP-a tijekom daljinske instalacije (umjesto TCP-a 139)

UDP

137

Ciljni port sa stajališta sustava ERA Server

Razrješavanje naziva tijekom daljinske instalacije

UDP

138

Ciljni port sa stajališta sustava ERA Server

Pregledavanje tijekom daljinske instalacije

Unaprijed definirani portovi 2222, 2223 mogu se promijeniti ako ih već koriste druge aplikacije.

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Za ispravno funkcioniranje ESET Remote Administratora nijedan od gore navedenih portova ne smiju koristiti druge aplikacije.

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Provjerite jeste li konfigurirali firewall(e) u svojoj mreži i omogućili komunikaciju putem gore navedenih portova.