Instalacija i konfiguracija MySQL servera

Instalacija

Preuzmite instalacijski program MySQL za Windows s adrese http://dev.mysql.com/downloads/installer/ i pokrenite ga.

Tijekom podešavanja instalacije odaberite Prilagođeno > MySQL server i ODBC priključak za instaliranje.

mysql_component

Konfiguracija

Otvorite sljedeću datoteku u programu za uređivanje teksta:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7\my.ini

Pronađite i uredite ili dodajte sljedeću konfiguraciju u odjeljak [mysqld] datoteke my.ini:

max_allowed_packet=33M

Za MySQL 5.6.20 i 5.6.21 (možete odrediti svoju MySQL verziju s pomoću stavke mysql --version):

oinnodb_log_file_size mora biti postavljeno na najmanje 200 MB (na primjer, innodb_log_file_size=200M)

Za MySQL >= 5.6.22:

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group mora biti postavljeno na najmanje 200 MB (* označava množenje, umnožak dvaju parametara mora biti > 200 MB. Minimalna vrijednost za innodb_log_files_in_group jest 2, a maksimalna je vrijednost 100, vrijednost također mora biti cijeli broj)
Na primjer:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

Spremite i zatvorite datoteku i unesite sljedeću naredbu da biste ponovno pokrenuli MySQL server i primijenili konfiguraciju (naziv procesa ovisi o verziji MySQL, verzija 5.7 = MySQL57 itd.):

net stop mysql57

net start mysql57

Unesite sljedeću naredbu u naredbeni redak da biste provjerili radi li MySQL server:

sc query mysql57