Instalacija alata Mobile Device Connector

Da biste instalirali komponentu Mobile Device Connector za ESET Remote Administrator server, izvršite sljedeće korake.

validation-status-icon-error UPOZORENJE: Mobile Device Connector mora biti dostupan putem interneta kako bi upravljanje mobilnim uređajima bilo moguće u svakom trenutku neovisno o njihovoj lokaciji.

1.Posjetite odjeljak za preuzimanje programa ESET Remote Administrator 6 kako biste preuzeli samostalni instalacijski program za ERA komponente.

2.Prvo pročitajte preduvjete i provjerite jesu li svi ispunjeni.

3.Pokrenite instalacijski program za Mobile Device Connector i prihvatite EULA-u ako se slažete.

4.Kliknite Pregledaj, idite do lokacije svojega SSL certifikata za komunikaciju putem HTTPS protokola, unesite lozinku za taj certifikat:

5.Navedite MDM naziv hosta: ovo je javna domena ili javna IP adresa vašeg MDM servera koja je dostupna mobilnim uređajima putem interneta.

validation-status-icon-warning VAŽNO: Naziv MDM hosta mora se unijeti u istom obliku kao što je navedeno u certifikatu HTTPS servera; u suprotnome mobilni uređaj sa sustavom iOS neće instalirati MDM profil. Na primjer, ako se u HTTPS certifikatu navodi IP adresa, upišite tu IP adresu u polje Naziv MDM hosta. U slučaju da je FQDN (npr. mdm.mycompany.com) naveden u HTTPS certifikatu, unesite ovaj FQDN u polje Naziv MDM hosta. Isto tako, ako postoji zamjenski znak * (npr. *.mycompany.com) u HTTPS certifikatu, možete upotrijebiti mdm.mycompany.com u polju Naziv MDM hosta.

6.Instalacijski program mora stvoriti novu bazu podataka koju će koristiti Mobile Device Connector, stoga unesite detalje veze:

Baza podataka: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server pomoću provjere autentičnosti u sustavu Windows

ODBC upravljački program: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 za SQL Server

Naziv baze podataka: možete ostaviti unaprijed definirani naziv ili ga promijeniti ako je to potrebno

Naziv hosta: naziv hosta ili IP adresa servera baze podataka

Port: koristi se za povezivanje sa serverom baze podataka

Korisničko ime/Lozinka računa administratora baze podataka

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Preporučuje se korištenje istog servera baze podataka koji koristite za ERA bazu podataka, ali možete koristiti i drugi server baze podataka ako želite. Kad kliknete gumb Sljedeće, instalacijski program za Mobile Device Connector stvorit će svoju bazu podataka.

7.Odredite korisnika za novostvorenu bazu podataka alata Mobile Device Connector. Možete Stvoriti novog korisnika ili Koristiti postojećeg korisnika baze podataka. Unesite lozinku korisnika baze podataka.

8.Unesite host servera (naziv ili IP adresa vašeg ERA servera) i port servera (standardni port je 2222, ako koristite različiti port, zamijenite standardni port s vašim prilagođenim brojem porta).

9.Sada imate dvije mogućnosti nastavka s instalacijom:

oInstalacija potpomognuta serverom – trebat ćete unijeti korisničke podatke administratora ERA web-konzole (instalacijski program automatski će preuzeti tražene certifikate). Provjerite i dopuštenja potrebna za instalaciju potpomognutu serverom.

1.Unesite host servera– naziv ili IP adresa ERA servera i port web-konzole (ostavite standardni port 2223 ako ne koristite prilagođeni port). Također unesite podatke administratorskog računa web-konzole – Korisničko ime / Lozinka.

2.Kada primite upit „Prihvaćate li certifikat”, kliknite Da. Prijeđite na 10. korak.

oIzvanmrežna instalacija – trebat ćete unijeti certifikat proxyja koji se može izvesti iz programa ESET Remote Administrator. Također se možete koristiti svojim prilagođenim certifikatom.

1.Kliknite Pregledaj i idite do lokacije svojeg certifikata ravnopravnog računala (to je certifikat proxyja koji ste izvezli iz ERA sustava). Ostavite tekstno polje Lozinka certifikata prazno jer ovaj certifikat ne zahtijeva lozinku. Prijeđite na 10. korak.

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Ako koristite prilagođene certifikate s ERA sustavom (umjesto standardnih koji su automatski generirani tijekom instalacije programa ESET Remote Administrator), upotrijebite odgovarajuće prilagođene certifikate.

10. Odredite odredišnu mapu za Mobile Device Connector (preporučuje se upotreba standardne lokacije), kliknite Sljedeće, a zatim Instaliraj.

11. Nakon dovršetka instalacija provjerite radi li Mobile Device Connector ispravno tako da otvorite https://your-mdm-hostname:enrollment-port (na primjer https://mdm.company.com:9980) u web-pregledniku ili na mobilnom uređaju. Ako je instalacija bila uspješna, vidjet ćete sljedeću poruku: MDM server pokrenut je i izvršava se!

12. Sada možete aktivirati MDM u programu ESET Remote Administrator.