Instalacija alata Mobile Device Connector – Linux

Možete instalirati Mobile Device Connector na server koji ne pokreće vaš ERA server. To može biti korisno, npr. ako želite omogućiti pristup alatu Mobile Device Connector s interneta kako bi se mobilnim uređajima korisnika moglo neprekidno upravljati.

Instalacija komponente ERA servera u sustavu Linux obavlja se pomoću naredbe u terminalu. Provjerite jesu li zadovoljeni svi preduvjeti. Možete pripremiti instalacijsku skriptu i izvršiti je uz sudo.

Postoji mnogo instalacijskih parametara koji nisu obavezni, no neki od njih su potrebni.
 
Za instalaciju je potreban ERA certifikat ravnopravnog računala. Postoje dva načina primanja ERA certifikata ravnopravnog računala:

Instalacija potpomognuta serverom – trebat ćete unijeti podatke administratora ERA web-konzole (instalacijski program automatski će preuzeti tražene certifikate).

Izvanmrežna instalacija – trebat ćete navesti certifikat ravnopravnog računala (certifikat proxyja izvezen iz programa ESET Remote Administrator). Također se možete koristiti svojim prilagođenim certifikatom.

Potrebno je pružiti naredbene parametre za instalaciju:

HTTPS (proxy) certifikat:

--https-cert-path=
--https-cert-password=

Certifikat ravnopravnog računala:

Za Instalaciju potpomognutu serverom uključite barem:

--webconsole-password=

Za Izvanmrežnu instalaciju uključite:

--cert-path=
--cert-password= (lozinka nije potrebna za standardni certifikat agenta stvoren tijekom inicijalne instalacije ERA servera)

Veza na ERA server (naziv ili IP adresa):

--hostname=

Za MySQL bazu podataka uključite:

--db-type="MySQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Za MSSQL bazu podataka uključite:

--db-type="Microsoft SQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Primjer instalacijske skripte
(Novi su redci odvojeni znakom „\” za kopiranje čitave naredbe u terminal.)

sudo ./MDMCore-Linux-x86_64-0.0.0.0.sh \
--https-cert-path="./proxycert.pfx" \
--https-cert-password="123456789" \
--port=2222 \
--db-type="MySQL" \
--db-driver="MySQL" \
--db-admin-username="root" \
--db-admin-password=123456789 \
--db-user-password=123456789 \
--db-hostname="127.0.0.1" \
--webconsole-password=123456789 \
--hostname=username.LOCAL \
--mdm-hostname=username.LOCAL

Za cijeli popis dostupnih parametara (ispis poruke pomoći) koristite:

--help

Dnevnik instalacijskog programa

Dnevnik instalacijskog programa može biti koristan za otklanjanje poteškoća i možete ga pronaći pod Dnevnici.

Nakon dovršetka instalacije provjerite radi li Mobile Device Connector ispravno tako da otvorite https://naziv-vašeg-mdm-hosta:port-za-prijavu (npr. https://eramdm:9980) u web-pregledniku. Ako je instalacija bila uspješna, vidjet ćete sljedeću poruku:

mdm_check

Možete koristiti ovu URL adresu za provjeru dostupnosti servera alata Mobile Device Connector s interneta (ako je konfiguriran na taj način) tako da ga posjetite s mobilnog uređaja. Ako ne možete pristupiti stranici, provjerite svoj firewall i konfiguraciju mrežne infrastrukture.