Deinstalacija starog ERA servera

Postoji nekoliko mogućnosti za deinstalaciju starog ERA servera:

validation-status-icon-warning VAŽNO: Provjerite radi li vaš novi ERA server i povezuju li se klijentska računala ispravno na novi ERA sustav.

1.Ako želite zadržati OS i ponovno ga upotrijebiti, možete deinstalirati staru instalaciju ERA sustava, no prije toga:

Planirajte ponovno pokretanje operacijskog sustava svog servera nakon deinstalacije

Provjerite jesu li deinstalirane ostale ERA komponente (uključujući ERA agent, Rouge Detection Sensor itd.)

Nemojte deinstalirati bazu podataka osim ako o njoj nije ovisan nijedan drugi softver

2.Možete formatirati disk ERA serverom, no uzmite u obzir da ćete time izbrisati sve na disku, uključujući OS. To je najlakši način za uklanjanje ERA servera.