Klaster za prebacivanje u slučaju pogreške

U nastavku se navode koraci visoke razine za instalaciju programa ESET Remote Administrator u okruženje klastera za prebacivanje u slučaju pogreške.

1.Stvorite klaster za prebacivanje u slučaju pogreške s dijeljenim diskom:

a.Upute za stvaranje klastera za prebacivanje u slučaju pogreške u sustavu Windows Server 2012

b.Upute za stvaranje klastera za prebacivanje u slučaju pogreške u sustavu Windows Server 2008

2. Unesite željeni naziv hosta (izmislite ga) i IP adresu u Čarobnjak za stvaranje klastera.

3.Stavite zajednički disk na mrežu na čvor1 i instalirajte ERA server uz pomoć samostalnog instalacijskog programa na njemu. Pobrinite se da se odabere mogućnost Ovo je instalacija klastera tijekom instalacije i odaberite zajednički disk kao pohranu podataka aplikacije. Izmislite naziv hosta i unesite ga za certifikat servera za ERA Server pored prethodno unesenih naziva hostova. Zapamtite taj naziv hosta i upotrijebite ga u 6. koraku prilikom stvaranja uloge ERA servera u Upravitelju klastera.

4.Zaustavite ERA Server na čvoru1, stavite zajednički disk klastera na mrežu na čvor2 i instalirajte ERA server uz pomoć samostalnog instalacijskog programa na njemu. Pripazite da je tijekom instalacije odabrana mogućnost Ovo je instalacija klastera. Odaberite zajednički disk kao pohranu podataka aplikacije. Ostavite vezu baze podataka i podatke o certifikatu netaknutim. Oni su konfigurirani tijekom instalacije servisa ERA Server na čvor1.

5.Konfigurirajte firewall kako biste omogućili dolazne veze na svim portovima koje upotrebljava ERA Server.

6.U upravitelju konfiguracije klastera stvorite i pokrenite ulogu (Konfiguriraj ulogu > Odaberi ulogu > Generička usluga...) za servis ERA Server. Odaberite servis ESET Remote Administrator Server s popisa dostupnih servisa. Vrlo je važno da upotrijebite isti naziv hosta za ulogu kao onaj koji ste upotrijebili u 3. koraku za certifikat servera.

7.Instalirajte ERA agent na svim čvorovima klastera upotrebom samostalnog instalacijskog programa. Na zaslonima Konfiguracija agenta i Povezivanje s Remote Administratorom upotrijebite naziv hosta koji ste upotrijebili u 6. koraku. Pohranite podatke agenta na lokalnom čvoru (ne na disku klastera).
validation-status-icon-infoNAPOMENA: Izraz Uloga dostupan je samo na Windows Serveru 2012. Na Windows Serveru 2008 umjesto njega upotrebljava se izraz Servisi i aplikacije.

8.ERA baza podataka i web-server (Apache Tomcat) nisu podržani na klasteru. Stoga se trebaju instalirati na neklasteriranom disku ili različitom računalu.
 
Web-konzolu moguće je jednostavno instalirati na zasebnom računalu i ispravno je konfigurirati za povezivanje s ulogom klastera ERA servera. Nakon instalacije web-konzole locirajte njezinu konfiguracijsku datoteku pod:
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties
 
otvorite datoteku pomoću Bloka za pisanje ili nekog drugog jednostavnog programa za uređivanje teksta. U retku server_address=localhost zamijenite localhost s IP adresom ili nazivom hosta uloge klastera ERA servera.