Instalacija alata ERA Mobile Device Connector (samostalna verzija)

Da biste instalirali Mobile Device Connector kao samostalan alat na računalu koji ne pokreće ERA server, slijedite korake u nastavku.

validation-status-icon-error UPOZORENJE: Mobile Device Connector mora biti dostupan putem interneta kako bi upravljanje mobilnim uređajima bilo moguće u svakom trenutku neovisno o njihovoj lokaciji.

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Uzmite u obzir da mobilni uređaj komunicira s alatom Mobile Device Connector, što neizbježno utječe na korištenje mobilnih podataka. To se posebno odnosi na roaming.

Slijedite korake u nastavku kako biste instalirali Mobile Device Connector na sustavu Windows:

1.Prvo pročitajte preduvjete i provjerite jesu li svi ispunjeni.

2.Dvaput kliknite instalacijski paket da biste ga otvorili, odaberite Instalacija alata Mobile Device Connector (samostalna verzija) i kliknite Sljedeće.

package_installation_select

3.Nakon prihvaćanja EULA-e kliknite Sljedeće. Odaberite primjenjive komponente koje želite instalirati i kliknite Instaliraj.

4.Kliknite Pregledaj, idite do lokacije svojega SSL certifikata za komunikaciju putem HTTPS protokola, a zatim unesite lozinku za taj certifikat:

mdm_setup02

5.Navedite Naziv MDM hosta: ovo je javna domena ili javna IP adresa vašeg MDM servera koja je dostupna mobilnim uređajima putem interneta.

validation-status-icon-warning VAŽNO: Naziv MDM hosta mora se unijeti u istom obliku kao što se javlja u certifikatu HTTPS servera. U suprotnome mobilni uređaj sa sustavom iOS neće instalirati MDM profil. Na primjer, ako se u HTTPS certifikatu navodi IP adresa, upišite tu IP adresu u polje Naziv MDM hosta. Ako je naveden FQDN (npr. mdm.mycompany.com) u HTTPS certifikatu, unesite ovaj FQDN u polje Naziv MDM hosta. Isto tako, ako se upotrebljava zamjenski znak * (npr. *.mycompany.com) u HTTPS certifikatu, možete upotrijebiti mdm.mycompany.com u polju Naziv MDM hosta.

mdm_setup03

6.Instalacijski program treba stvoriti novu bazu podataka koju će upotrijebiti Mobile Device Connector. Navedite sljedeće pojedinosti o vezi:

Baza podataka: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server pomoću provjere autentičnosti u sustavu Windows

ODBC upravljački program: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 za SQL Server

Naziv baze podataka: možete ostaviti unaprijed definirani naziv ili ga promijeniti ako je to potrebno

Naziv hosta: naziv hosta ili IP adresa servera baze podataka

Port: koristi se za povezivanje sa serverom baze podataka

Korisničko ime/Lozinka računa administratora baze podataka

validation-status-icon-infoNAPOMENA: preporučujemo da upotrijebite isti server baze podataka koji upotrebljavate za ERA bazu podataka, no možete upotrijebiti i drugi server baze podataka ako je potrebno. Kad kliknete Sljedeće, instalacijski program za Mobile Device Connector stvorit će svoju bazu podataka.

mdm_setup07

7.Odredite korisnika za novostvorenu bazu podataka alata Mobile Device Connector. Možete odabrati mogućnost Stvori novog korisnika ili Koristi postojećeg korisnika baze podataka. Unesite lozinku za korisnika baze podataka.

8.Unesite host servera (naziv ili IP adresa vašeg ERA servera) i port servera (standardni je port 2222; ako koristite različiti port, zamijenite standardni port svojim prilagođenim brojem porta).

9.Odaberite vrstu instalacije za nastavak:

oInstalacija potpomognuta serverom – trebat ćete unijeti korisničke podatke administratora ERA web-konzole, a instalacijski program automatski će preuzeti tražene certifikate. Provjerite i dopuštenja potrebna za instalaciju potpomognutu serverom.

1.Unesite host servera– naziv ili IP adresu ERA servera i port web-konzole (ostavite standardni port 2223 ako ne koristite prilagođeni port). Također unesite podatke administratorskog računa web-konzole – Korisničko ime / Lozinka.

2.Kada primite upit Prihvaćate li certifikat, kliknite Da. Prijeđite na 10. korak.

oIzvanmrežna instalacija – unijet ćete certifikat proxyja koji se može izvesti iz programa ESET Remote Administrator. Također se možete koristiti svojim prilagođenim certifikatom.

1.Kliknite Pregledaj i idite do lokacije svojeg certifikata ravnopravnog računala (to je certifikat proxyja koji ste izvezli iz ERA sustava). Ostavite tekstno polje Lozinka certifikata prazno jer ovaj certifikat ne zahtijeva lozinku. Prijeđite na 10. korak.

validation-status-icon-infoNAPOMENA: ako upotrebljavate prilagođene certifikate s ERA sustavom (umjesto standardnih koji se automatski stvaraju tijekom instalacije proizvoda ESET Remote Administrator), trebali biste upotrijebiti njih kad se od vas zatraži certifikat proxyja.

10. Navedite odredišnu mapu za Mobile Device Connector (preporučuje se upotreba standardne lokacije), kliknite Sljedeće > Instaliraj.

11. Po dovršetku instalacije provjerite radi li Mobile Device Connector ispravno tako da otvorite https://your-mdm-hostname:enrollment-port (na primjer, https://mdm.company.com:9980) u web-pregledniku ili putem mobilnog uređaja. Ako je instalacija bila uspješna, vidjet ćete sljedeću poruku:

mdm_check

12. Sada možete aktivirati MDM putem ERA Remote Administratora.